Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny ve vdovských a vdoveckých důchodech

Rozsahem drobné, ale svým dopadem významné, změny v pozůstalostních důchodech přinesla novela č. 220/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Novela prošla Poslaneckou sněmovnou již koncem června loňského roku a většina jejích ustanovení vstoupila v platnost už 30. září 2011. Změny týkající se vdovských a vdoveckých důchodů ale začaly platit až od 1. 1. 2012.

Nárok i z předčasného důchodu
Samotné podmínky nároku na vdovský či vdovecký důchod se příliš nemění. Pozůstalý má nárok na důchod po manželovi, který ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, případně již byl poživatelem některého z těchto důchodů. Nově pro splnění podmínek pro nárok na vdovský či vdovecký důchod postačí, i pokud zemřelý partner splnil podmínky nároku pouze na předčasný starobní důchod. Zůstává nárok na důchod, pokud manžel či manželka zemřeli následkem pracovního úrazu. 

Konec odbytného
Důchod se vyplácí po 12 měsíců. Nárok na vdovský a vdovecký důchod ale končí, pokud se pozůstalý znovu vdá či ožení. A zde právě dochází k poměrně významné změně. Od 1. ledna letošního roku bylo totiž zcela zrušeno ustanovení o výplatě tzv. odbytného. Až do konce minulého roku náležela vdově či vdovci při uzavření nového manželství jednorázová výplata částky ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu. Stát tak pozůstalé podporoval, aby nezůstávali sami. Na tuto roční výplatu důchodu již od ledna 2012 nárok nevzniká.

Místo 5 let pouze 2 roky
Další důležitou změnou je zkrácení dosud pětileté lhůty pro opětovný vznik nároku na vdovský a vdovecký důchod na pouhé dva roky. Do 31. 12. 2011 mohl pozůstalý po ukončení ročního vyplácení důchodu znovu požádat o jeho výplatu, pokud se během dalších 5 let dostal do špatné sociální situace nebo sám dosáhl důchodového věku. Nově tak lze učinit pouze do dvou let po ukončení vyplácení tzv. dočasného, tedy ročního, vdovského či vdoveckého důchodu. Zkrácení lhůty se týká pouze důchodů, na které vznikl nárok až 1. 1. 2012 a později. Vzhledem ke zvýšení důchodového věku, jehož dosažení je nejčastějším důvodem žádostí o obnovu výplaty vdovských a vdoveckých důchodů, dojde zřejmě zkrácením lhůty k výraznému snížení počtu nově vyplácených trvalých pozůstalostních důchodů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.