Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Příplatky za práci přesčas, víkendovou a noční práci

Rozsáhlá novela č. 365/2011 Sb. zákoníku práce, která začala platit 1. ledna 2012, změnila mimo jiné i ustanovení týkající se mzdy za práci přesčas, za noční práci a za práci o víkendech. Firmy už nemusí vyplácet zaměstnancům příplatky ke mzdě za práci přesčas, pokud se vzájemně dohodnou. Za noční a víkendovou práci je nově možné sjednat nižší než desetiprocentní příplatek, aniž by to muselo být uvedeno v kolektivní smlouvě.

Do konce loňského roku platilo, že za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo příplatku. Podle § 114 platného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je nově možné sjednat mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas, tzn. bez poskytnutí příplatku. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok. U vedoucích pracovníků je nově možné v pracovní smlouvě dohodnout veškerou práci přesčas. Do konce roku 2011 mohla být u vedoucích pracovníků sjednána mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas maximálně do limitu 150 hodin v kalendářním roce.
Ke změnám došlo i v ustanoveních, které se týkají příplatků za noční práci a za práci v sobotu a v neděli. Dosud platilo, že příplatek za víkendovou práci a za práci v noci musí dosáhnout vždy alespoň deseti procent průměrného výdělku pracovníka. Jinou minimální výši příplatku bylo možné dohodnout pouze v kolektivní smlouvě. Nově si může zaměstnavatel dohodnout jinou minimální výši příplatku přímo se zaměstnancem. Menší než desetiprocentní příplatek bude tedy možné sjednat i v malých firmách, ve kterých odborové organizace obvykle nepůsobí.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.