Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Změna v požadavcích na kvalifikaci učitelů

Dalším zákonem v našem krátkém seriálu, ve kterém si připomínáme předpisy nabývající účinnosti od 1. září 2012, je novela č. 198/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Novelu podepsal prezident ČR již v druhé plovině května poté, co byla opakovaně projednána v Poslanecké sněmovně a přijata ve znění změn navržených Senátem. Senátoři ze zákona odstranili některé legislativně technické nedostatky. Hlavním cílem novely č. 198/2012 Sb. je zmírnění některých až příliš striktních požadavků na kvalifikaci učitelů.

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, reaguje na více než pětiletou praxi, během které se ukázalo, že v některých případech jsou požadavky na odbornou kvalifikaci učitelů příliš striktní. Někteří pedagogičtí pracovníci navíc dnes ani nemají možnost doplnit si požadované vzdělání a nemohou kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost, přestože jejich znalosti a dovednosti jsou na dostatečně vysoké úrovni.
Novela zvyšuje prostupnost mezi jednotlivými kategoriemi pedagogických pracovníků a usnadňuje způsob získání odborné kvalifikace.
Nově by tak např. učitelé pro první stupeň základní školy mohli pracovat i jako kvalifikovaná síla ve školce. Podobně někteří učitelé z druhého stupně ZŠ budou moci vyučovat i na prvním stupni. Učitelům s magisterským titulem pro první stupeň ZŠ bude nově pro rozšíření kvalifikace na druhý stupeň stačit bakalářský program. Větší prostupnost bude i mezi učiteli středních škol a druhého stupně ZŠ.
Učitelé odborného výcviku již nebudou muset dokládat maturitu i výuční list, bude jim stačit pouze jedno z těchto vysvědčení a další studium k doplnění pedagogických znalostí. 
Původní vládní návrh byl ještě benevolentnější, některé změny ale poslanci nepodpořili. Mezi zamítnutými návrhy byl například záměr, aby učitelům prvního stupně ZŠ stačil bakalářský titul nebo aby pro výuku na ZŠ stačila ke kvalifikaci desetiletá praxe.
Novela také mezi pedagogické pracovníky zařazuje metodiky prevence v pedagogicko-psychologické poradně.
Další oblastí, které se novela dotýká, je proplácení přesčasových hodin. Ty budou učitelům nově hrazeny jen v případě, že splnili svůj hodinový úvazek.
K drobným změnám dochází i v ustanoveních týkajících se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.