Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Převody zemědělských a lesních pozemků

Prezident republiky Václav Klaus podepsal tento týden šest nových zákonů a mezi nimi i novelu zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Novela mimo jiné přináší např. přednostní právo na nákup pozemků pro farmáře nebo možnost nákupu státní zemědělské půdy občanům ze zemí EU a EHP.

Novela zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, se v Poslanecké sněmovně poprvé objevila již před půl rokem. Délka celého legislativního procesu byla ovlivněna i tím, že Senát novelu Sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy. Poslanci nakonec novelu schválili ve znění navrženém Senátem. Prezident zákon podepsal 21. 2. 2012, účinnosti nabude prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Hlavní změna, kterou novela přináší, navazuje na loňskou změnu devizového zákona, která zrušila zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince (psali jsme zde). 1. května 2011 totiž skončilo přechodné období, které si Česká republika vyjednala při vstupu do EU v roce 2004 a ve kterém mohli zemědělské půdy nabývat pouze občané ČR. Nově budou moci za stejných podmínek jako čeští občané kupovat půdu i zájemci z Evropské unie a ze zemí, se kterými má ČR uzavřenou dohodu o hospodářském prostoru, tedy ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu.
Novela také zaručí farmářům přednostní prodej státních pozemků. Podmínkou ale je, že na pozemcích již musí hospodařit nejméně 36 měsíců, a to na ploše o rozloze nejméně 10 ha. Opatření by mělo zabránit spekulativním nákupům pozemků osobami, které zemědělskou výrobu neprovozují.
Rozšiřují se také možnosti uplatnění přednostního práva restituenty. Ti se mohou doposud hlásit do veřejných nabídek pouze ve svém nebo sousedícím katastrálním území, nově se budou moci hlásit i v jiných okresech ČR. Jejich šance na úspěšnost vypořádání oprávněných nároků tak výrazně vzrostou.
Další novinkou bude možnost prodeje půdy ve splátkovém režimu, ovšem s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie. Dříve bylo možné poskytovat zemědělcům bezúročné půjčky, na to ale bylo Evropskou unií pohlíženo jako na zakázanou veřejnou podporu, která je v přímém rozporu se smlouvou o fungování EU. Z toho důvodu nyní není splátkový prodej státní půdy možný.
Senátní změna pak spočívá v nové možnosti převodu pozemků na právnickou osobu. Farmáři budou moci převést pozemky právnické osobě, jejímž jsou členem či společníkem a která vykonává na těchto pozemcích zemědělskou činnost.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.