Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Uznávání odborných kvalifikací a výsledků dalšího vzdělávání

Minulý týden vyšly ve Sbírce zákonů dvě novely, které řeší získávání profesních kvalifikací. Novela zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, umožní mimo jiné absolvování rekvalifikačních kurzů již od 16 let a novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, zjednoduší uznávání odborné kvalifikace expertů z EU při jejich krátkodobých pracovních pobytech v ČR.

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Zákon č. 53/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, umožní lidem s dostatečnou praxí a znalostmi získat kvalifikaci v příslušném oboru i v případech, kdy jej nevystudovali. Zavádí se tak alternativní cesty k získání výučního listu. Novela také přejmenovává dílčí kvalifikace na kvalifikace profesní, aby tento pojem nemohl být vykládán jako neúplná či podřadná kvalifikace.
Nově také bude možné vykonat zkoušku z rekvalifikačního kurzu úřadu práce už od šestnácti let. V současnosti musí chlapci a dívky, kteří opustili střední školu, čekat až do 18 let. Novela dále zavádí možnost pro podnikatele získat své autorizované zástupce a platit začne od 1. 4. 2012.

Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Zákon č. 52/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, zjednodušuje administrativu především v jednorázových či krátkodobých pracovních výkonech pracovníků z EU. Díky novele se zrychlí uznávání odborné kvalifikace expertů z dalších zemí EU, kteří se například kvůli jednorázovému pracovnímu výkonu budou moci pouze ohlásit kompetentnímu orgánu, kterým může být např. profesní komora.
Novela do zákona implementuje směrnici Rady ES č. 2009/50/ES, o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Dále novela odstraňuje některé nepřesnosti a aktualizuje pojmy v zákoně o uznávání odborné kvalifikace. Novela č. 52/2012 Sb. nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jejího vyhlášení, tedy 17. 3. 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.