Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v silniční dopravě

Třetím závěrečným čtením prošly minulý týden v Poslanecké sněmovně hned tři předpisy týkající se pozemní dopravy. O dětských vozících za jízdní kola jsme již psali, dalšími dvěma novelami se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. První z vládních návrhů omezuje výskyt billboardů u silnic a dálnic a zavádí slevu na mýtném, druhý pak zpřísní zkoušky pro podnikatele v autodopravě a vrátí sanitkám přednost na přechodech pro chodce.

Billboardy a sleva na mýtném
Postupné odstranění billboardů od silnic a dálnic přináší novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V současné době jsou v ČR na každém kilometru dálnice průměrně 2 billboardy, všechny by ale měly do 5 let zmizet. Podle novely už nebude možné uzavírat nové smlouvy na reklamy u silnic a dálnic. U stávajících smluv musí vlastník reklamního zařízení zajistit jeho odstranění do 5 dnů po vypršení platnosti povolení, nejdéle však do 5 let od vstupu novely v platnost.  Novela by měla začít platit prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Výjimku dostanou pouze poutače na restaurace, motely a benzínové pumpy, reklamu ale budou smět umístit maximálně 200 metrů od podniku.
Novela dále zavádí až třináctiprocentní slevy na mýtném pro kamiony, které byly dopravcům slíbeny již v listopadu loňského roku výměnou za dvojnásobné zdražení mýtného. Sleva bude "množstevní", tedy kdo víc jezdí, získá vyšší slevu. Přesné částky a podmínky budou stanoveny nařízením vlády.
Součástí původního návrhu novely bylo také ustanovení, které by silničářům a železničářům umožnilo kácet stromy, které jsou v ochranném pásmu dráhy nebo na silničních pozemcích a nejsou součástí stromořadí, bez správního řízení, pouze na základě ohlášení. Toto pravidlo ale poslanci neschválili a z novely bylo vyjmuto.

Zkoušky pro autodopravce a přednost sanitek
Přísnější testování odborné způsobilosti majitelů firem autobusové a nákladní dopravy s vozidly nad 3,5 tuny zavádí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Autodopravci budou muset projít písemným testem a řešením případové studie v českém jazyce. Výsledek testu bude hodnotit minimálně tříčlenná komise jmenovaná dopravním úřadem. Novela by měla nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Do novely byl dodatečně vložen pozměňovací návrh poslance Rudolfa Chlada (TOP 09), který vrací vozidlům integrovaného záchranného systému, tedy např. sanitkám a hasičům, přednost na přechodech pro chodce. Podle současné právní úpravy totiž tato vozidla nemají absolutní přednost a jsou povinna navzdory zapnutým výstražným znamením před přechody zastavit a chodcům umožnit silnici přejít.

Ve stejný den schválila Poslanecká sněmovna ještě další zákon týkající se dopravy, a sice novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu. O této novele, která legalizuje používání dětských vozíků za jízdními koly, jsme psali v samostatném článku. Všechny schválené novely nyní dostane k projednání Senát.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.