Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyšší sankce za protiprávní veřejné sbírky

Další novelou, která začala platit 1. července 2012, je zákon č. 142/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Novela prošla legislativním procesem hladce. Senátoři se shodli na tom, že je velmi dobře zpracovaná a že jde o užitečný zákon, který vychází vstříc zejména potřebám obcí a občanské společnosti. Novela č. 142/2012 Sb. zavádí lepší kontrolu a upravuje a zjednodušuje pravidla pro pořádání veřejných sbírek. Zároveň se výrazně zvyšují sankce při zneužití sbírky.

Novela je původně vládním návrhem, který premiér Petr Nečas (ODS) ve Sněmovně okomentoval slovy: "Cílem předkládané novely je vytvoření právního předpisu, který umožní na jedné straně rozvoj veřejných sbírek a na straně druhé efektivní kontrolu jejich konání a využití jejich výtěžku tak, aby veřejnost neztratila k tomuto fenoménu důvěru."
Neziskové organizace na změnu čekaly už několik let, protože dosavadní praxe umožňovala velké množství podvodů a poškozovla jejich dobré jméno. Novela č. 142/2012 Sb. zavádí nový sazebník pokut v částkách od 50 tisíc do půl milionu korun. Přesně také definuje 25 různých provinění, za která lze pokutu uložit. Jednotlivé skutkové podstaty jsou místo pouhého odkazu na zákonné ustanovení přímo pojmenovány. Nejvyšší pokutu až půl milionu korun bude možné uložit např. za konání sbírky bez oznámení, za pokračování sbírky i po jejím skončení, za nevedení evidence o prodeji předmětů, za zneužití výtěžku k jinému než stanovenému účelu nebo za nepředložení správného vyúčtování.
Neziskovým organizacím by novela naopak měla přinést určité administrativní zjednodušení. Nově také bude možné vyhlásit časově neomezenou sbírku, což dosavadní znění zákona neumožňovalo.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.