Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dětské vozíky k jízdním kolům jsou legalizovány

Od dnešního dne, tedy od 13. června 2012, mohou cyklisté používat dětské přívěsné vozíky za jízdními koly. Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu), která jízdu s přívěsnými vozíky legalizuje ode dne vyhlášení. Novela č. 197/2012 Sb. zároveň povoluje vézt dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Přepravovat děti v přívěsných vozících za cyklistickým kolem nebylo dosud v žádném zákoně upraveno. Dětské přívěsné vozíky za jízdní kola tak byly považovány za přívěsná vozidla podle § 48 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a v těch byla až na výjimky přeprava osob zakázána na všech pozemních komunikacích. 
Novelou č. 197/2012 Sb. proto bylo do § 58 odst. 3 vloženo nové ustanovení, podle kterého je povoleno lidem starším 18 let používat za jízdním kolem přívěsný vozík, ve kterém je možné přepravovat maximálně dvě děti mladší deseti let. Přívěsný vozík nesmí být širší než 90 cm, s jízdním kolem musí být spojen pevným spojovacím zařízením a musí být vybaven obrysovými červenými světly. Vozík musí být také označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 30 x 30 cm vztyčeným ve výšce 1,2 – 1,6 m nad úrovní vozovky. Kromě používání dětských přívěsných vozíků předloha povoluje osobám starším 18 let vézt dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
Přeprava dětí v přívěsných vozících je povolena na všech silnicích kromě dálnic a rychlostních silnic, která jsou určena pouze pro motorová vozidla.
Novelu zákona  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, schvalovala Poslanecká sněmovna dvakrát. Začátkem května poslanci přehlasovali Senát, který předlohu Sněmovně vrátil s pozměňovacím návrhem. Senátoři navrhli vypustit ustanovení, na základě kterého by mohly neziskové organizace připomínkovat dopravní normy. Podle Senátu šlo o přílepek, poslanci tento názor akceptovali a novelu schválili bez "přílepku" v senátním znění.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.