Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Nový zákon o mediaci

Začátek září letos neznamená jen konec školních prázdnin a zahájení nového školního roku, ale přinese také hned několik změn v českých zákonech. V článcích, které jsme pro vás připravili, vás postupně provedeme nejvýznamnějšími legislativními změnami, které vstupují v platnost právě 1. září 2012. Náš krátký seriál začneme zcela novým předpisem, zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Zcela nový zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, přináší možnost mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze soukromě právních vztahů. Řešení pomocí mediace má být rychlejší a levnější. Mediace byla v České republice dosud využívána pouze v trestním právu, a to podle zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Podle nového zákona bude možné mimosoudně řešit i spory civilní a rodinné, typicky např. rozvody.
Zákon o mediaci přesně definuje osobu mediátora, půjde o bezúhonnou, vysokoškolsky vzdělanou osobu zapsanou v Seznamu mediátorů, který bude spravovat Ministerstvo spravedlnosti. Jednou z podmínek zápisu do Seznamu je složení zkoušky mediátora. Díky přijatému pozměňovacímu návrhu Karolíny Peake (VV) bylo ze zákona vypuštěno ustanovení, podle kterého měli být mediátory v jiných než rodinných sporech pouze advokáti. Advokáti také měli podle jednoho z návrhů mít možnost uzavřít mediační dohodu, kterou by již nemusel schvalovat soud, tento návrh ale přijat nebyl. Nakonec tedy rozdíl mezi mediátorem advokátem a neadvokátem bude pouze v tom, že advokáti budou mediátorské zkoušky skládat u České advokátní komory, zatímco ostatní mediátoři u Ministerstva spravedlnosti. Rozdílná je také výše sankcí.
Mediace se běžně používá v několika státech EU, jde o řešení sporů za asistence třetí neutrální strany. Výsledkem by měla být dohoda mezi oběma stranami, kterou už soud pouze formálně potvrdí. Soud bude moci také mediaci nařídit povinně, maximálně však v rozsahu tří hodin. K zákonu bude ještě vydána prováděcí vyhláška, která stanoví náležitostí zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace, včetně náležitostí žádosti o vykonání zkoušky, způsobu jmenování zkušebních komisařů a způsobu provádění zkoušek, a výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem. Cena za služby mediátorů by podle návrhu vyhlášky měla činit 400 Kč za hodinu. Jednotlivá sezení by měla být tříhodinová a náklady se budou dělit mezi obě strany sporu. Lidé s nejnižšími příjmy pak budou moci zažádat o odpuštění poplatků, které za ně uhradí stát.
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, i připravovaná prováděcí vyhláška bude platit od 1. září 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.