Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Snížení poplatku za povolení tomboly

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) rozhodl v průběhu minulého týdne o plošném prominutí podstatné části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Poplatek byl nedopatřením od 1. ledna letošního roku navýšen na 5 tisíc korun, což bylo neúměrné zejména při pořádání malých tombol např. na dobročinných plesech a jiných charitativních akcích. Ministr Kalousek poplatek snížil na 500 korun a to se zpětnou platností od 1. 1. 2012.

K navýšení poplatku došlo novelizací zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, účinnou od 1. ledna 2012. Novelizace byla provedena zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, tedy tzv. daňovou reformou. Tato konkrétní změna týkající se tombol ale nebyla záměrem předkladatele a došlo k ní omylem.
Až do konce loňského roku byl správní poplatek za povolení tomboly stanoven ve výši 10 % z úhrnné ceny vydaných losů. Od 1. 1. letošního roku byla položka 21 přílohy zákona o správních poplatcích zjednodušena a obsahuje pouze jednorázový poplatek 5000 Kč za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Za změnu tohoto povolení je pak stanoven poplatek ve výši 3000 Kč.
Ministr financí proto podle § 260 daňového řádu vydal rozhodnutí, kterým se plošně promíjí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Poplatek se tímto rozhodnutím snižuje z 5000 Kč na 500 Kč a zároveň i poplatek za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly se snižuje z 3000 Kč na 300 Kč. Poplatníkům, kteří již po 1. 1. 2012 zvýšené poplatky uhradili, vznikl rozhodnutím ministra přeplatek ve výši 4 500 Kč, resp. 2 700 Kč. Správní úřady přeplatky na žádost poplatníka vrátí, a to podle § 7 zákona o správních poplatcích a § 155 daňového řádu. Rozhodnutí se vztahuje na všechny případy od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.
Do budoucna by situace měla být řešena přijetím zcela nového herního zákona, ve kterém by tomboly sice patřily mezi sázkové hry, ovšem s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí. Tomboly, u nichž by ceny výher v součtu nepřekročily 100 tisíc korun, by ze zákona měly být zcela vyloučeny a tomboly s výhrami v úhrnné výši nad 100 tisíc korun by podléhaly jen ohlašovací povinnosti. Nebude tedy třeba povolení, u kterého se při přijetí žádosti platí správní poplatek. Účinnost nového zákona je plánována od 1. 1. 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.