Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z nemovitostí

Dnešek je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Tuto povinnost má každý, kdo se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníkům, kteří přiznání k dani z nemovitosti již v minulosti podali a nedošlo u nich k žádné změně, vyměří Finanční úřad daň automaticky a do konce května jim zašle složenku s příslušnou částkou.

V několika stručných bodech přinášíme přehled základních údajů týkajících se dani z nemovitostí:
 • veškeré náležitosti řeší zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
 • přiznání k dani z nemovitostí je nutné podat do 31. ledna příslušného roku,
 • sankce hrozí při podání 8. února a později (psali jsme zde),
 • daňové přiznání se podává vždy podle stavu k 1. lednu příslušného roku, pokud se poplatník stane vlastníkem nemovitosti v průběhu roku, podává daňové přiznání až v lednu roku následujícího,
 • přiznání k dani z nemovitosti se nepodává zpětně, ale na stávající rok, letos se tedy podává daňové přiznání za rok 2012,
 • přiznání se podává finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost, nikoliv podle trvalého bydliště poplatníka,
 • daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obce, v jejímž katastru se nachází,
 • daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb,
 • přiznání podává každý, kdo se v loňském roce stal vlastníkem nějaké nemovitosti,
 • přiznání podává i ten, u jehož nemovitosti došlo ke změně (kolaudace, změna rozlohy apod.),
 • pokud byl návrh na změnu v katastru nemovitostí podán v roce 2011, je nutné letos podat daňové přiznání i když změna v katastru ještě nebyla provedena (přiznání se v tomto případě podává do konce třetího měsíce od konce měsíce, ve kterém byl zápis do katastru nemovitostí proveden),
 • změna koeficientů není důvodem pro podání nového daňového přiznání (psali jsme zde),
 • kvůli novému znění zákona  č. 338/1992 Sb.  musí letos podat nové daňové přiznání všichni vlastníci zpevněných ploch, které jsou využívány k podnikatelské činnosti (psali jsme zde),
 • daň z nemovitostí je splatná do konce května příslušného roku, pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné splatit pouze polovinu a druhou část pak do konce listopadu,
 • poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb platí první splátku do konce srpna, druhou opět do konce listopadu.
Související články:
Daň z nemovitostí u zpevněných ploch
Koeficienty k dani z nemovitostí
Změny v zákoně o dani z nemovitostí

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.