Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna penzijního fondu

Přestože důchodová reforma jako taková začne platit až od roku 2013, část zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění, který je její součástí, začala platit již dnem vyhlášení. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů 28. prosince 2011 a od tohoto dne běží dvouměsíční lhůta, ve které lze ještě za stávajících podmínek změnit penzijní fond. Ať už jsou důvody pro změnu penzijního fondu jakékoliv, nejpozději tak lze učinit do 28. února 2012.

Kdo tedy přemýšlí o převodu úspor ze svého stávajícího penzijního fondu do jiného, měl by si pospíšit. Podle § 184 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění, je změna fondu možná jen do 28. února 2012. Změna fondu ale není možná, pokud již klient má nárok na výplatu dávek. Za změnu penzijního fondu do 5 let od vzniku smlouvy mohou fondy vybírat poplatek až 800 Kč, ovšem není to nutnou podmínkou. Je třeba také počítat s určitou dobou na vyřízení změny na obou stranách, odborníci doporučují zažádat o změnu alespoň týden před 28. únorem 2012.
Po tomto datu bude možné změnit fond už jen tím způsobem, že klient své stávající penzijní připojištění úplně zruší a u jiného fondu si založí zcela nové pojištění. Založit nové pojištění za stávajících podmínek, které např. umožňují volbu mezi jednorázovou výplatou naspořených prostředků nebo tzv. výsluhovou penzí, bude možné už jen do konce listopadu roku 2012. Od roku 2013 už budou platit podmínky nové podle zákona č. 427/2011 Sb.
Všechna penzijní připojištění uzavřená podle stávajících podmínek, tedy do 30. 11. 2012, se od roku 2013 stanou součástí tzv. transformovaného fondu, ve kterém budou zachovány všechny výhody stávajících fondů. Zvýší se pouze minimální vklad pro získání státního příspěvku, a to ze současných 100 Kč na 300 Kč. Vystoupit z transformovaného fondu bude možné, ale už se do něj nikdy nepůjde vrátit. Kdo se tedy ze svého současného penzijního fondu rozhodne vystoupit po 1. 1. 2013, tedy ve chvíli, kdy již bude součástí transformovaného fondu, automaticky se zařadí se do nového systému účastnických fondů. O třech pilířích důchodové reformy jsme psali v tomto samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.