Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Banky nesmějí požadovat změnu závěti

Peněžní ústavy nesmí podmiňovat poskytnutí úvěru zejména u starších lidí sepsáním závěti, kterou v případě úmrtí odkážou svůj majetek bance, a to na úkor dědiců. Takové jednání je neetické a nemorální a závěť je v takovém případě neplatná, rozhodl Nejvyšší soud ČR (dále jen NS). Precedenční stanovisko Nejvyššího soudu je závazné pro všechny soudy nižších instancí.

"Závěť sepsaná za účelem zajištění dluhu je neplatným právním úkonem, neboť svým účelem obchází zákon". Přesně tak zní stanovisko Nejvyššího soudu vydané dne 19. 1. 2012. Rozsudek v této věci padl již koncem srpna loňského roku, závazné stanovisko, které má sladit rozhodovací činnost nižších soudů v obdobných věcech, vydalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu právě minulý týden. Stanovisko NS se odkazuje na ustanovení § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které říká, že neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.
Podle Nejvyššího soudu ČR patří závěť mezi jednostranné projevy vůle, zatímco v případě zřízení závěti ve prospěch věřitele jde podle názoru NS o dvoustranný právní úkon zajištění závazku. V konkrétním posuzovaném případu navíc majetek uvedený v závěti mnohonásobně převyšoval výši poskytnutého úvěru, což NS označil za nemravné. Podle Nejvyššího soudu mají banky jiné možnosti, jak si zajistit splacení půjčených finančních prostředků.
Celé znění rozsudku Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.