Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

První výplata v roce 2012 - změny pro zaměstnance

Ne všechna opatření platná od 1. 1. 2012 jsou z hlediska rodinných rozpočtů pouze negativní. Většině zaměstnanců by měla výplata narůst alespoň o 100 korun. Končí totiž tzv. povodňová daň a zvyšuje se sleva na vyživované dítě. Zaměstnancům s vysokými příjmy klesne roční vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění z 72násobku na 48násobek průměrné mzdy.

Sleva na dítě
Zvýšení slevy na dítě bylo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedeno novelou č. 370/2011 Sb. Tato novela měnila zákon o DPH (psali jsme zde) a jako kompenzace růstu dolní sazby DPH bylo v § 35c zákona o daních z příjmů zvýšeno daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. Roční sleva, kterou lze uplatnit i formou daňového bonusu, se zvyšuje ze současných 11604 Kč na 13404 Kč, tedy o 150 Kč měsíčně na každé dítě.

Povodňová daň
Koncem roku 2010 schválila vláda tzv. úsporný balíček, jehož součástí byla i tzv. povodňová daň (psali jsme zde). Šlo o snížení základní slevy na poplatníka o 1200 korun ročně, tedy o 100 korun měsíčně a výnos z tohoto opatření měl sloužit k likvidaci následků povodní ze srpna 2010 (odtud používaný název povodňová stokoruna). Opatření mělo omezenou dobu platnosti a to pouze na rok 2011. Nejde tedy o žádné zvýšení odpočtu, jde o návrat k původní částce základní daňové slevy na poplatníka na 2070 korun měsíčně.

Stropy pro pojištění
Tato změna se dotýká pouze zaměstnanců s nadstandardními příjmy a i zde jde o návrat k původnímu číslu. Roční stropy pro zdravotní a sociální pojištění byly navýšeny z 48násobku průměrné mzdy na 72násobek tzv. Janotovým balíčkem už v roce 2009. Účinnost tohoto opatření byla původně plánována pouze na rok 2010, nakonec však byla prodloužena ještě na rok 2011. Od 1. 1. 2012 se maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění snižuje na 48násobek (měsíčně 4násobek) průměrné mzdy. Strop pro zdravotní pojištění zůstává na 72násobku (měsíčně 6násobku) průměrné mzdy. Zároveň je třeba brát ohled na to, že průměrná mzda pro rok 2012 vzrostla o 397 Kč na 25137 korun měsíčně. V tomto případě nejde o průměrnou mzdu monitorovanou Českým statistickým úřadem, ale o všeobecný vyměřovací základ uvedený ve vyhlášce MPSV č. 286/2011 Sb. vynásobený přepočítacím koeficientem uvedeným v téže vyhlášce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.