Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové zákony o Finanční a Celní správě ČR

Tento týden byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zcela nový zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. O něco dříve, již koncem prosince roku 2011, byl vydán zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Oba zákony velmi podobným způsobem mění řízení finanční správy resp. celní správy na efektivnější dvoustupňový model. Zákony budou platit od 1. 1. 2013.

Nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, upravuje vznik Finanční správy ČR jako soustavy správních orgánů. Zákon řeší komplexní reorganizaci daňové správy a od 1. 1. 2013 zcela nahradí stávající zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Finanční správa se bude skládat z Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství, 14 finančních úřadů a 199 územních pracovišť. Mezi Generálním finančním ředitelstvím a 14 finančními úřady s jejich příslušnými územními pracovišti již nebude stát žádný další orgán. Pouze Odvolací finanční ředitelství bude fungovat jako jediný orgán druhé instance v daňovém řízení. Tento dvoustupňový model řízení nahradí stávajících 8 finančních ředitelství a 199 samostatných finančních úřadů. Tím, že se finanční úřady přemění na podřízená územní pracoviště, bude je možné operativně rušit pouze interním nařízením. Daleko jednodušeji bude možné určovat jejich strukturu, funkční organizaci i rozdělení peněz. Celá Finanční správa bude navíc jedinou účetní jednotkou, na rozdíl od stávající situace, kdy je samostatnou účetní jednotkou každé z 8 finančních ředitelství.
Součástí reorganizované Finanční správy bude i Specializovaný finanční úřad, který na základě novelizace zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, vznikl už nyní k 1. 1. 2012, a pod nějž nově spadají právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 miliardy Kč, banky, pojišťovny, zajišťovny, pobočky zahraničních bank, pojišťoven a zajišťoven a spořitelní a úvěrní družstva. O Specializovaném finančním úřadu jsme psali v tomto samostatném článku.
Současně s novým zákonem o Finanční správě ČR byla vydána ještě souhrnná novela č. 457/2011 Sb., která mění téměř tři desítky souvisejících zákonů.

Druhý z nových zákonů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, velmi podobným způsobem upravuje na dvoustupňový model řízení celní správy. Místo současného Generálního ředitelství cel, osmi celních ředitelství a 54 celních úřadů bude do budoucna fungovat pouze Generální ředitelství a 14 celních úřadů s příslušnými územními pracovišti. Patnáctým celním úřadem bude Celní úřad Praha Ruzyně, který bude dohlížet na letiště tvořící vnější hranici EU na území ČR. Do nového zákona jsou přesunuty i ustanovení o právech a povinnostech celníka, která jsou nyní součástí zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona. Nová ustanovení ale nijak nerozšiřují kompetence celníků, jde spíše o upřesnění a sjednocení terminologie. Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, od 1. 1. 2013 zcela nahradí stejnojmenný stávající zákon č. 185/2004 Sb.
I k zákonu o Celní správě České republiky byla přijata souhrnná novela č. 18/2012 Sb., která provádí dílčí změny v 47 souvisejících zákonech.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.