Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lhůta pro popření otcovství

Prezident republiky Václav Klaus dnes podepsal zákon ze dne 7. února 2012, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Stručná novela reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z července loňského roku a prodlužuje lhůtu pro popření otcovství až do tří let věku dítěte.

Předchozí znění § 57 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, říkalo, že manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem. Toto ustanovení zrušil v červenci loňského roku Ústavní soud s tím, že poškozuje práva otců. O zrušení ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině ke dni 31. 12. 2011 jsme psali v tomto samostatném článku. Zákonodárci se již jednou snažili Ústavnímu soudu vyhovět a prodloužení lhůty na popření otcovství zakomponovali do novely zákona o rodině, jejímž ústředním bodem bylo upřednostnění institutu střídavé péče (psali jsme zde). Právě střídavá péče je ale poněkud kontroverzní téma a tak se stalo, že se ve Sněmovně nenašlo dost hlasů pro přehlasování senátního veta a celá novela nakonec spadla pod stůl.
Poslanec Pavel Staněk (ODS) tedy připravil nový návrh novely zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, který tentokrát obsahuje skutečně pouze body pozměňující ustanovení o popření otcovství. Podle nově navrhovaného znění § 57 může manžel popřít u soudu otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.
Senátoři se z krátké novely pokusili vyjmout pasáž, podle které má nejvyšší státní zástupce i po uplynutí této lhůty navrhnout popření otcovství i v případech, "je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že muž považovaný za otce dítěte otcem není". Někteří senátoři se domnívali, že by toto ustanovení mohlo být v rozporu s úmluvou o právech dítěte, podle které musí být zájem dítěte vždy na prvním místě. Sněmovna ale senátní úpravu neakceptovala a setrvala na svém původním návrhu. Novela, kterou dnes podepsal prezident republiky, začne platit dnem uveřejnění ve Sbírce zákonů. Od 1. 1. 2014 pak začne platit nový občanský zákoník, který svým § 785 prodlouží lhůtu na popření otcovství na šest let od narození dítěte.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.