Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o obchodních korporacích

Jedním ze zákonů, které minulý týden schválil Senát, je zcela nový zákon o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně zákon o obchodních korporacích.  Zákon  je druhou částí rekodifikace soukromého práva a navazuje na nový občanský zákoník, který už také čeká jen na podpis prezidenta (psali jsme zde). Norma má především zjednodušit podnikání a upravit některé odlišnosti podnikatelského prostředí. Zákon o obchodních korporacích by měl stejně jako nový občanský zákoník platit od roku 2014.

Pojem "obchodní korporace" zahrnuje v novém zákoně obchodní společnosti a družstva, norma obsahuje pravidla pro jejich vznik, správu a zánik. Upravuje ale také například postavení věřitelů. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) jde o klíčový zákon pro české podnikatele, který zcela nahradí současný obchodní zákoník. Oproti stávajícímu obchodnímu zákoníku ale nebude nový zákon o obchodních korporacích obsahovat úpravu závazkových vztahů, které budou do budoucna řešeny výlučně občanským zákoníkem.
Z velkých změn, které nový zákon přinese, je třeba uvést např. snížení základního kapitálu pro založení společnosti s ručením omezeným na 1 korunu. Ochrana věřitelů tak nebude zajištěna základním kapitálem, ale v případě úpadku majetkem společníků. Nově bude upravena i odpovědnost za újmu způsobenou firmou nebo konkrétně jejími zástupci. Členové statutárních orgánů, a to i bývalí členové, pokud svým nesprávným rozhodováním zaviní úpadek, budou ručit svým majetkem. Společnost nebude smět poskytnout žádné plnění, pokud by si tím způsobila úpadek.
Celkově bude více pozornosti věnováno vzniku smlouvy o výkonu funkce, otázkám odměňování a otázkám odpovědnosti za škody. Zůstane zachována povinnost rozhodovat s péčí řádného hospodáře, na druhou stranu bude zavedeno právo vyvinit se, pokud člen statutárního orgánu způsobí újmu, ale prokáže, že jednal v dobré víře a újmu nemohl předpokládat (např. při prudké změně ceny komodit nebo selhání kapitálového trhu).
Určité uvolnění nastane i pro akciové společnosti, které jsou ale nejvíc regulovány evropským právem. Akciovky budou např. nově moci rozhodnout, zda jejich činnost a majetek bude spravován správní radou nebo představenstvem a dozorčí radou.
Oproti původnímu předpokladu zákon neruší anonymní akcie. Jedním z důvodů je i odložená účinnost zákona na rok 2014, přičemž původně bylo navrhováno, aby předpis platil od roku 2013. Vládní koalice nyní chce připravit zvláštní zákon, který by anonymní akcie omezil. Vláda by jeho návrh měla projednat v březnu, schválen by mohl být do poloviny letošního roku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.