Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové sankce za nelegální zaměstnávání cizinců

Prvním předpisem, který letos v roce 2012 vyšel ve Sbírce zákonů ČR, se stala novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Cílem novely č. 1/2012 Sb. je transponovat do národního právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/52/ES, o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Novela č. 1/2012 Sb. především upravuje sankce za nelegální zaměstnávání cizinců a platit začala dnem vydání ve Sbírce zákonů, tedy 5. ledna 2012.

Firmám, které budou nelegálně zaměstnávat cizince ze zemí mimo Evropskou unii, bude nově hrozit až pětimilionová pokuta. Zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU musí nyní zaměstnavatelé hlásit a mají povinnost uchovávat na pracovišti kopie dokladů (povolení k pobytu) dokazujících, že nejde o nelegální práci. Zároveň budou tyto doklady sloužit i jako ochrana zaměstnavatelů v případě, že cizinec předloží zfalšovaný dokument.
Ministerstvo práce a sociálních věcí povede evidenci všech zaměstnavatelů, a to firem i živnostníků, kterým bylo prokázáno porušení zákona kvůli nelegální práci cizinců. Kromě již zmíněné pětimilionové pokuty přijdou tito zaměstnavatelé o možnost získat veřejné zakázky a dotace. Bude jim odebrán příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených a po tři roky zůstanou bez nároku na jakoukoli státní podporu. Navíc budou muset vrátit dotace získané 1 rok před uložením pokuty.
Zaměstnavatel bude muset také za cizince bez platného povolení k pobytu doplatit částku odpovídající výši zdravotního a sociálního pojistného, a to včetně penále. Při stanovení této částky se bude vycházet z předpokladu, že cizinec je zaměstnán tři měsíce za minimální mzdu, pokud se neprokáže něco jiného. Nově se také zavádí povinnost uhradit cizinci dlužnou odměnu za vykonanou práci.
Stát pak bude muset každý rok do 1. 7. podat Evropské komisi zprávu o provedených kontrolách nelegální práce.
V poslední době jde již o druhou novelu zákona o zaměstnanosti. O druhé, značně rozsáhlejší novele, která je součástí tzv. sociální reformy, jsme psali v tomto samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.