Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v pravidlech nemocenské

Jedním ze zákonů, které minulý týden Senát projednal a schválil, je i novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Původně vládní návrh mění pravidla nemocenské. Mimo jiné např. rozšiřuje okruh pojištěných osob o některé nové skupiny a upravuje i systém vycházek.

Pojištění
Novela rozšiřuje okruh lidí, kteří musí platit nemocenské pojištění. Nově by měli pojistné hradit například společníci, jednatelé, prokuristé, likvidátoři či někteří členové kolektivních orgánů firem a za určitých podmínek i šéfové zahraničních společností.
Nově se bude pojistné hradit i za zaměstnance, kteří ve firmě pracovali méně než dva týdny, pokud toto zaměstnání vykonávali v kalendářním měsíci opakovaně. Cílem tohoto nového opatření je zabránit situacím, kdy se firmy snaží vyhnout placení pojistného opakovaným nabíráním stejné osoby do krátkodobého zaměstnání. Nově budou muset zaměstnanci být pojištěni po dobu trvání těchto zaměstnání v kalendářním měsíci.

Nemocenská
Změny zákona se dotknou i lidí na neschopence. Doba vycházek bude po novelizaci zákona omezena maximálně na šest hodin denně. Přesný termín vycházek bude určovat lékař, výjimkou budou pouze lidé s velmi komplikovanou léčbou, kteří budou čas vycházek volit samostatně s ohledem na svůj zdravotní stav.
Novela obsahuje také opatření, která mají postihnout podvodníky. Pokud pacient nedodrží dobu vycházek, nepřijde na kontrolu k lékaři, případně ho špatně informuje o místě pobytu v době léčby, bude mu hrozit pokuta ve výši až 20 tisíc korun. Stejnou sankci bude možné uložit v případě, kdy zaměstnanec firmě hned nepředá neschopenku nebo rozhodnutí o ukončení nemoci. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) v této souvislosti upozornil i na novelu zákoníku práce platnou od 1. 1. 2012 (psali jsme zde), která zavádí nový výpovědní důvod, týkající se zvláště hrubého porušení léčebného režimu nemocného zaměstnance.

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, byla doručena prezidentovi k podepsání včera, tj. 13. 12. 2011. Novela by měla platit prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud tedy prezident zákon podepíše tak, aby stihl ve Sbírce vyjít do konce roku, bude platit od 1. ledna 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.