Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2012

Dne 9. prosince 2011 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 379/2011 Sb., která stanoví částky zahraničního stravného pro rok 2012. Novelou č. 365/2011 Sb., kterou se od 1. ledna 2012 upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo i ke změnám podmínek pro stanovení zahraničního stravného.

Sazby zahraničního stravného stanoví každoročně Ministerstvo financí vyhláškou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Při jejím zpracování vychází ministerstvo z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. A právě ustanovení § 170 byla pozměněna novelou č. 365/2011 Sb. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se bude nově poskytovat jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Doba strávená mimo území České republiky musí ale trvat déle než 5 hodin, pokud souběžně zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176 zákoníku práce.
Nově se upravuje i krácení stravného při poskytnutí bezplatného jídla. Za každé bezplatné jídlo se sazba krátí o 70% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované v třetinové výši základní sazby, o 35% při dvoutřetinové sazbě a o 25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované ve výši základní sazby. Novinkou je také to, že snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty. Dosud totiž platilo, že pokud zaměstnavatel o krácení nerozhodl před pracovní cestou, zaměstnanec měl nárok na plné stravné.
Další poměrně důležitou změnou, je upřesnění ustanovení § 154 zákoníku práce, podle kterého se dobou přechodu státní hranice České republiky při použití letadla rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. Jako typický příklad je uváděna cesta Ostrava - Praha - Londýn, kde dobou přechodu státní hranice ČR je až odlet letadla z Prahy. Let Ostrava - Praha je součástí tuzemské části zahraniční pracovní cesty.

Z porovnání nové vyhlášky č. 379/2011 Sb. a vyhlášky č. 350/2010 Sb., která stanovila zahraniční stravné pro letošní rok, je zřejmé, že změna nastala pouze u Irska, Korejské lidově demokratické republiky a Tuniska. U všech těchto zemí kleslo stravné o 5 euro na den.

 Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně)
ZeměStravné pro rok 2011
Belgie45 EUR
Bulharsko35 EUR
Francie45 EUR
Irsko45 EUR
Itálie45 EUR
KLDR40 EUR
Maďarsko35 EUR
Německo45 EUR
Polsko35 EUR
Rakousko45 EUR
Rumunsko35 EUR
Rusko45 EUR
Slovensko30 EUR
Spojené státy americké50 USD
Španělsko40 EUR
Tunisko40 EUR
Velká Británie40 GBP
Ostatní sazby zahraničního stravného najdete v příloze vyhlášky č. 379/2011 Sb.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.