Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Příspěvek na bydlení v roce 2012

Stejně jako každý rok, i letos vydala vláda nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, výše částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nové vyšší částky budou platit pro rok 2012 a byly stanoveny tak, aby jejich výše odpovídala aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení. Nařízení vychází na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Příspěvek na bydlení je určen osobám s nízkými příjmy a přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům. Je to nároková dávka, jejíž poskytování podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se pro tento účel považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Příspěvek na bydlení se v současnosti vyplácí vlastníku nebo nájemci bytu, který je v něm hlášen k trvalému pobytu. Od příštího roku bude ale možné příspěvek vyplácet přímo pronajímateli nebo poskytovateli služeb. Zároveň bude vyplácení příspěvku na bydlení omezeno na dobu 7 let v průběhu 10 let s výjimkou osob nad 70 let. Tyto změny přináší tzv. sociální reforma (psali jsme zde).
Nárok na příspěvek vzniká, jestliže náklady na bydlení jsou vyšší než rozhodný příjem celé rodiny vynásobený koeficientem 0,3, v případě hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Zároveň ale tento rozhodný příjem vynásobený příslušným koeficientem 0,3 nebo 0,35 nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení stanovená vládou. Samotnou výši příspěvku pak tvoří právě částka, o kterou je rozhodný příjem nižší než normativní náklady na bydlení.
Do nákladů na bydlení se počítá nájemné nebo jiná podobná plnění, náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení se počítají zprůměrované náklady za předcházející kalendářní čtvrtletí.

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny tzv. normativní náklady podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pro jednotlivé druhy bydlení a lokality v závislosti na počtu lidí v domácnosti platné pro rok 2012:

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna70685616535245634379
dvě101448157779667156464
tři13813112141074293309001
čtyři a více172691726914135135651186211466
Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna40534053405340534053
dvě60426042604260426042
tři84218421842184218421
čtyři a více1069910699106991069910699

Nové nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012 a v nejbližších dnech bude publikováno ve Sbírce zákonů ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.