Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012

Vláda na své včerejší schůzi schválila návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima, který předložil ministr práce a sociálních věcí. Vzhledem k nárůstu indexu spotřebitelských cen v posledních 5 letech a také vzhledem k předpokládanému nárůstu životních nákladů v důsledku zvýšení DPH od ledna příštího roku, se částky životního i existenčního minima navýší o 9 %.

Částky životního a existenčního minima vláda navyšuje na základě valorizační podmínky uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Částky se zvyšují v pravidelném termínu od 1. ledna vždy, pokud skutečný nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby činí v rozhodném období alespoň 5 %.
Protože se obě částky naposledy měnily v lednu 2007, bylo v současné době rozhodným obdobím podle § 9 odst. 3 zákona období od října roku 2006 do září roku 2011. V tomto rozhodném období činil podle sdělení Českého statistického úřadu skutečný nárůst indexu spotřebitelských cen 9 %. Valorizační podmínka byla tedy splněna a vláda schválila zvýšení částek životního a existenčního minima od 1. 1. 2012 právě o 9%.

Životní minimum je státem uznaná nejnižší hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. V praxi se částka používá např. pro výpočet dávek v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nebo pro uznání nároku na porodné či jiné dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Dále je pak životní minimum používáno v soudní praxi např. pro stanovení výše alimentů nebo při exekucích pro určení nezabavitelné částky podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb.
Existenční minimum je ještě nižší a je částkou, která je považována za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Je používáno pro výpočet nejnižších sociálních dávek např. u dlouhodobě nezaměstnaných. 

Zvýšení částek životního a existenčního minima od 1. 1. 2012
Životní minimum
Od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2011
(v Kč za měsíc)
Od 1. 1. 2012
(v Kč za měsíc)
Navýšení
(v Kč za měsíc)
Jednotlivec31263410284
První osoba v domácnosti28803140260
Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem
26002830230
Dítě do 6 let16001740140
Dítě od 6 do 15 let19602140180
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)22502450200
Existenční minimum20202200180

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.