Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dnešním dnem startují změny ve zdravotnictví

Dnes, tedy 1. 12. 2011, nabývá účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Novela je také označována jako první část reformy zdravotnictví. První výraznou změnou, kterou pacienti pocítí už od dnešního dne, je zvýšení regulačního poplatku za jeden den hospitalizace v nemocnici z 60 na 100 korun.

Prosinec 2011
O novele č. 298/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsme psali v tomto samostatném článku. Ze změn, které začínají platit hned se vstupem novely v platnost, je asi nejvýraznější zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici. Poplatek se zvyšuje z dosavadních 60 na 100 korun za den hospitalizace. Od dnešního dne je také obtížnější změnit zdravotní pojišťovnu (psali jsme zde). Lékárny již nebudou moci lákat pacienty na třicetikorunový bonus či jiné slevy kompenzující poplatek za recept. I ordinacím a nemocnicím nově hrozí výrazně vyšší pokuty za nevybírání regulačních poplatků.

Leden 2012
Další změny, které novela č. 298/2011 Sb. přináší, začnou platit až od 1. ledna 2012. Půjde např. o změnu regulačních poplatků v lékárnách. Od Nového roku už nebudou pacienti platit 30 Kč za každou položku na receptu, ale pouze jeden třicetikorunový poplatek za recept jako celek. Budou si ale zase muset uhradit všechny léky do 50 Kč a také doplňkové či podpůrné přípravky, mezi něž budou patřit i některé slabší přípravky na vysoký tlak nebo křečové žíly. Začne se také uplatňovat možnost připlatit si za nadstandard. První seznamy nadstandardních položek jsou už hotové a obsahují např. očkování proti tetanu, pneumokoku nebo sezónní chřipce, lepší oční čočky nebo lehčí sádry. Do budoucna se plánuje do nadstandardů zařadit i robotické operace a příplatek za operaci provedenou vybraným lékařem. Novela ale výslovně zakazuje upřednostňovat při čekání na operaci pacienty, kteří si připlatí.

Duben 2012
O pětici zákonů, které tvoří další část zdravotnické reformy, jsme také psali v samostatném článku. Nové zákony mají začít platit prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. A protože prezident už pod ně svůj podpis připojil, vyjdou předpisy ve Sbírce zákonů ještě v prosinci letošního roku a platit začnou od 1. 4. 2012. Mezi nejvýraznější změnu této druhé části zdravotnické reformy patří prodloužení dojezdu záchranné služby k pacientovi z 15 na 20 minut. Změní se také podmínky provádění a hrazení umělého oplodnění. Dívkám ve věku od 13 do 14 let bude nově ze zdravotního pojištění hrazeno očkování proti rakovině děložního čípku. Bude zaveden institut dříve vysloveného přání, pacient se tak bude moci předem rozhodnout, zda chce případně darovat své orgány nebo zda chce být oživován. Práva pacientů by měla být celkově posílena a zdravotníkům a zdravotnickým zařízením budou za jejich porušování hrozit vyšší sankce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.