Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda vyškrtla kaktusy ze seznamu omamných a psychotropních látek

Vláda dnes na svém zasedání schválila návrhy na změnu tří nařízení vlády, kterými se pro účely trestního zákoníku definuje doping, množství větší než malé u omamných a psychotropních látek nebo seznam rostlin a hub, které tyto látky obsahují. Nově se tak nemusí postihu bát pěstitelé kaktusů, naopak vzorec pro výpočet obsahu THC v rostlinách marihuany bude přísnější.

Vláda dnes schválila změnu nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, změnu nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem a změnu nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. Všechna výše uvedená nařízení vlády platí od 1. ledna 2010 a před jejich vstupem v platnost jsme o nich psali v tomto článku.
Dnes schválené změny potěší především pěstitele exotických kaktusů. Ty totiž obsahují omamnou látku meskalin, která dosud byla na seznamu zakázaných rostlin. Nově už tedy těm, kteří pěstují kaktusy pouze pro okrasu, nebude hrozit trestní stíhání, protože meskalin byl vyškrtnut ze seznamu rostlin a hub, které se pro účely trestního zákoníku považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku.
Na žádost Ministerstva spravedlnosti bylo mimo jiné aktualizováno i ustanovení, podle kterého se vypočítává obsah THC v rostlinách konopí. Nově zavedený výpočet bude v souladu s pravidly užívanými v EU. Dosud se totiž obsah THC počítá z hmotnosti celé rostliny, přestože zakázaná látka se nachází pouze v některých jejích částech, obsah THC tak byl formálně až pětkrát nižší. Podle nové definice se bude obsah THC zjišťovat pouze v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů.
Schválená nařízení také upřesňují seznam dopingových látek a metod a seznam jedů či omamných látek. V souvislosti s nedávným přijetím novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která rozšířila seznamy v přílohách zákona o 33 nových syntetických omamných či psychotropních látek, byly tyto látky zahrnuty rovněž do seznamů v souvisejících vládních nařízeních. 
Na přípravě změn se podílela řada expertů, např. z Národní protidrogové centrály, Antidopingového výboru, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institutu kriminologie a sociální prevence či ministerstev zdravotnictví a vnitra. Novelizace všech tří vládních nařízení začnou platit dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.