Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

IZIP a Elektronické zdravotní knížky

Projekt IZIP funguje celoplošně na území ČR již od roku 2003. Nyní rozjíždí reklamní kampaň, jejímž cílem je motivovat pacienty, ale především lékaře a zdravotnická zařízení k používání elektronických zdravotních knížek.

Co je IZIP?
Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta ve formě Elektronické zdravotní knížky, která může obsahovat všechny informace o zdravotním stavu jejího vlastníka. Jejím prostřednictvím se výrazně usnadní přístup lékařů k potřebným informacím. Příkladem neocenitelného propojení je komunikace mezi systémem IZIP a systémem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. V současné době má svou elektronickou zdravotní knížku více než milion pacientů. Do systému je zapojeno přes devět tisíc zdravotnických pracovníků, padesát pět nemocnic a tři sta lékáren. Elektronickou zdravotní knížku hradí svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ta je zatím jedinou zdravotní pojišťovnou zapojenou do projektu. Systém je ale do budoucna otevřený všem pojišťovnám.
Co je elektronická zdravotní knížka?
Knížka se zřizuje na žádost pojištěnce a je jeho majetkem. Zřízení a vedení je pro pojištěnce VZP zdarma. Je přístupná kdekoli a kdykoli. Pojištěnec si například může sám prohlížet svou zdravotní dokumentaci, ale i v případě, že nemá doma počítač, má velký význam pro jeho lékaře, kteří budou mít k dispozici veškeré potřebné informace. Obsahuje zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě a přehled úhrad zdravotní péče. Je zabezpečena proti zneužití údajů a přístupová hesla zná pouze pojištěnec. Ten také sám rozhoduje, kdo do jeho knížky může nahlížet, a které lékařské pracovníky autorizuje pro přístup ke svým datům. Již při registraci může pacient zaškrtnout variantu, kterou umožní veškerým zdravotnickým pracovníkům zaregistrovaným v IZIPu nahlížet do své Zdravotní knížky. V opačném případě mohou do daných záznamů vstupovat pouze lékaři s přístupovým kódem, ostatní mají možnost pouze zapisovat nové údaje.
Jak lze knížku získat?
Registrace do systému IZIP je zdarma pro všechny klienty VZP. O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka, na označených registračních místech, na webových stránkách www.izip.cz a na vybraných pobočkách České pošty se systémem CzechPOINT. Kdykoliv je možné požádat o zrušení registrace.

Kampaň IZIP má zvýšit povědomí a využívání Elektronické zdravotní knížky, možná i na vaší lékárně už najdete podobné upozornění:

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.