Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zdravotní pojišťovnu lze rychle změnit už jen do konce listopadu

Pokud se nyní někdo chystá změnit zdravotní pojišťovnu, musí tak učinit do konce listopadu. Po tomto termínu bude možné pojišťovnu změnit až od ledna 2013. Změnu přináší novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která vstupuje v platnost 1. prosince 2011. Novela č. 298/2011 Sb. obsahuje i další změny, které jsou souhrnně označovány jako první část zdravotnické reformy (psali jsme zde).

Podle § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovny. Dosud bylo možné zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Podle nového znění § 11, platného od 1. 12. 2011, bude možné pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, ale vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku navíc pojištěnec bude muset podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podle nového znění podat pouze jednu, k případným dalším přihláškám se již nebude přihlížet, a to ani tehdy, budou-li podány ve stanovené lhůtě.
Pokud tedy stihne klient podat přihlášku do 30. 11. 2011, tedy ještě před vstupem novely v platnost, změní pojišťovnu k 1. 1. 2012. Pokud přihlášku podá v termínu od 1. 12. 2011 do 30. 6. 2012, tedy minimálně půl roku před 1. 1. 2013, změní pojišťovnu právě k tomuto datu. Pokud ale podá přihlášku až po 30. červnu 2012 (nejpozději však opět do 30. 6. 2013), nedodrží půlroční lhůtu a pojišťovnu podle zákona změní až k 1. 1. 2014.
Nová úprava má bránit nekalým praktikám některých pojišťoven, které v minulosti získávaly klienty pomocí lživých argumentů a pomluv konkurenčních pojišťoven.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.