Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí u zpevněných ploch

V letošním roce mají povinnost podat nové daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí také vlastníci zpevněných ploch, které jsou využívány k podnikatelské činnosti. Tato změna vyplývá z novely č. 212/2011 Sb., kterou se k 1. 1. 2012 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani nemovitostí. Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých webových stránkách k této novele podrobnou informaci. Daňové přiznání jinak podávají pouze noví poplatníci nebo ti, u nichž došlo oproti minulému roku k nějaké změně, např. kolaudací, nabytím nebo prodejem nemovitosti. Posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí na letošní rok je 31. leden 2012.

V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, nebylo dosud jednoznačně stanoveno, zda stavba bez svislé nosné konstrukce (tzv. plošná stavba) podléhá dani z nemovitostí jako stavba nebo jako pozemek. Novelou se tato výkladová nejasnost zákona odstranila. Do § 7 zákona byl doplněn odstavec 4, podle kterého nebudou stavby zpevněných ploch pozemků předmětem daně ze staveb, i kdyby podmínky předmětu daně ze staveb fakticky splňovaly.
Tyto stavby budou zdaněny zvláštní sazbou daně, a to jako zpevněná plocha pozemku. Podle nového ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb. se zpevněnou plochou pozemku rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Jedná se například o manipulační plochy, některá parkoviště, plochy pro nakládání zboží a výstavní plochy.
Podle § 6 odst. 2 písm. a) bude činit sazba daně za 1 m2 zpevněné plochy 1 korunu v případě využití pozemku sloužícího pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a 5 korun u ostatních podnikatelských činností. 
Další podrobnosti k tématu najdete v informaci GFŘ s názvem Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.