Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU stanovila nové maximální ceny za roaming

Od 1. července 2012 by roamingové mobilní služby při cestách do jiných států EU měly být mnohem levnější. Začalo totiž platit nové nařízení č. 531/2012/EU o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích. Nařízením se snižují maximální ceny za roamingové hovory a SMS zprávy a vůbec poprvé je stanoven i maximální poplatek za datový roaming. Opatření by mělo výrazně snížit ceny za používání internetu při cestách po EU, levnější tak bude např. přístup k mapám, videím, fotografiím, sociálním sítím a emailům.

Evropská unie začala ceny roamingových služeb regulovat už v roce 2007, tehdy bylo hlavním cílem nařízení č. 717/2007/ES zajistit, aby předplatitelé služeb mobilních operátorů v celé EU platili za roaming podobné tarify. Ceny pak byly ještě v roce 2011 upraveny, cena za minutu odchozího hovoru byla snížena na 35 centů a cena za odchozí SMS na 11 centů bez DPH. Stropy z roku 2011 platily až do konce letošního června.
Od 1. 7. 2012 ale platí nové nařízení č. 531/2012/EU, které dále snižuje maximální ceny za hovory i SMS a navíc zavádí i strop pro datový roaming. Při stahování dat nebo prohlížení internetu na cestách v zahraničí tak může být zákazníkům účtováno maximálně 70 centů bez DPH za megabyte (MB) dat. Ceny mají navíc klesat i nadále a do roku 2014 bude maximální cena za stahování dat činit pouze 20 centů za megabyte (bez DPH).
Od 1. července se také rozšiřuje již zavedený systém varovných SMS v rámci EU i na oblast mimo EU. Aby se předešlo nepříjemným překvapením při vyúčtování za datový roaming po návratu ze zahraničních cest mimo EU, budou lidé nově dostávat varovnou textovou zprávu či e-mail nebo se jim zobrazí zvláštní okno, když se cena stažených dat bude blížit 50 eurům, popř. jiné předem smluvené částce. Pokud spotřebitel nepotvrdí, že je ochoten dohodnutou částku překročit, nebude moci pokračovat ve využívání datového roamingu.
Podle čl. 4 nového nařízení by měl být do 1. 7. 2014 zaveden nový systém, který spotřebitelům umožní zvolit si z nabízených konkurenčních nabídek jednotlivých operátorů ještě před cestou konkrétní smlouvu o roamingu, případně si vybrat poskytovatele roamingu přímo na místě, podobně jako si dnes vybírají bezdrátovou síť Wi-Fi.
Evropská komise si od nového nařízení č. 531/2012/EU slibuje, že uvedené maximální maloobchodní stropy budou sloužit jako pouhá „záchranná síť“ pro spotřebitele a povedou k povzbuzení konkurence a k novým celoevropským nabídkám a nižším cenám, jež budou výrazně pod ochrannými stropy.

Nové maximální ceny pro uživatele mobilních telefonů platné od 1. července 2012
* ceny jsou uvedeny bez DPH
29 centů za minutu odchozího hovoru
8 centů za minutu příchozího hovoru
9 centů za odeslání SMS zprávy
70 centů za MB dat

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.