Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dálniční známky na rok 2012 budou dražší

Na jednání vlády České republiky dne 9. listopadu 2011 bylo schváleno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Podle schváleného návrhu Ministerstva dopravy se tak cena ročního dálničního kupónu zvýší na 1500 Kč a elektronické mýtné zdraží pro emisní třídy 0 - IV o 25 %.

Vláda může svým nařízením zvýšit cenu dálničních časových kupónů na základě usnesení § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zákon přitom podle svého § 21 umožňuje vládě zvýšit cenu právě maximálně na 1500 Kč, případné další zdražení již tedy nebude možné nařízením vlády, ale Parlament bude muset schválit změnu zákona. Zvýšení cen nepřinese žádné dodatečné náklady, a to přesto, že kupóny na rok 2012 jsou již vytištěné, cena totiž není na známce vyznačená. Podle premiéra Petra Nečase (ODS) je hlavním důvodem pro současné zdražení dálničních známek a elektronického mýtného potřeba dostatečných příjmů pro Státní fond dopravní infrastruktury. Zvýšením cen by měl stát získat 2 miliardy korun, z nichž 300 milionů odčerpá na dohodnuté kompenzace domácím dopravcům.

Výše časového poplatku za vozidlo v systému časového zpoplatnění (dálniční známky) se podle schváleného nařízení vlády ze dne 9. listopadu 2011 mění takto:

2010 + 2011 2012
roční 1200 Kč 1500 Kč
měsíční 350 Kč 440 Kč
10denní 250 Kč 310 Kč

Současně dochází ke zvýšení sazeb elektronického mýta pro emisní třídy 0 - IV o 25 %. U třídy V a výše zůstávají sazby stejné, ceny se nemění ani pro autobusy. Zvýšení sazeb v pátek od 15 do 21 hodin zůstane zachováno.

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice se podle vládou novelizovaného nařízení č. 484/2006 Sb. mění takto:
a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
4,24 8,10 11,76 3,31 6,35 9,19 2,12 4,06 5,88
b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
3,34 5,67 8,24 2,61 4,45 6,44 1,67 2,85 4,12

Sazby mýtného pro silnice I. třídy se mění takto:
a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
2,00 3,92 5,60 1,56 3,06 4,38 1,00 1,96 2,80
b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
1,58 2,74 3,92 1,23 2,14 3,06 0,79 1,37 1,96

Nařízení vlády ze dne 9. listopadu 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů a platit začne od 1. 1. 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.