Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňová reforma

Poslanecká sněmovna včera schválila návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, tzv. daňovou reformu. Schválena byla v Poslanecké sněmovně již podruhé, tentokrát ale ve znění změn navržených Senátem. Senátní změny  se týkaly rozdělení peněz z hazardu mezi obce a stát a odsunutí platnosti celého zákona až na rok 2015. Výjimkou je pouze právě zdanění hazardu, které má začít platit už od 1. 1. 2012. Celá novela je velmi rozsáhlá a obsahuje změnu 73 zákonů. Jen první část, kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, má přes 150 bodů. Je pravděpodobné, že v průběhu legisvakanční lhůty dojde ještě k několika úpravám a změnám. Vládní koalice již naznačila, že se v průběhu jara pokusí změnit platnost zákona na počátek roku 2014.

Nabízíme vám stručný přehled nejpodstatnějších a nejdiskutovanějších změn, které dlouhý návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů obsahuje. 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé
 • Skončí superhrubá mzda, daň z příjmů se bude počítat opět pouze z hrubé mzdy.
 • Zvýší se sazba daně z příjmů z 15 % na 19 %, zvýšení sazby ale neznamená automaticky vyšší daně, právě proto, že se daň bude počítat pouze z hrubé mzdy nikoliv ze superhrubé jako nyní, většině zaměstnanců by tak daň naopak měla klesnout.
 • U příjmů zahrnutých do samostatného základu zůstane sazba daně 15 %.
 • Odvody na zdravotní pojištění stoupnou z nynějších 4,5 na 6,5 %, dojde ke sjednocení se sazbou sociálního pojištění.
 • Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění nahradí daň z úhrnu mezd ve výši 32,5 %, základem bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.
 • Sníží se strop pro sociální pojištění na čtyřnásobek průměrné mzdy.
 • Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude začleněn pod pojistné na sociální zabezpečení.

Osvobození, odpočty a slevy na dani
 • Daňové osvobození zaměstnaneckých stravenek zůstane zachováno (návrh prosadily VV s podporou levice) a zároveň bylo schváleno zavedení daňového zvýhodnění ve výši 3000 korun ročně pro zaměstnance formou zaměstnanecké slevy a zaměstnaneckého bonusu, je pravděpodobné, že tento souběh bude odstraněn.
 • Maximální limit pro odpočet daru se zvýší z 10 na 15 % základu daně.
 • Od základu daně už nepůjde odečíst členský příspěvek odborům a náklad na zvýšení kvalifikace.
 • Limit pro odpočet úroků z hypoték klesne ze současných 300 tisíc na 80 tisíc korun ročně, opatření se dotkne jen opravdu vysokých hypoték.
 • Základní slevu na poplatníka budou moci využít jen lidé s příjmy do čtyřnásobku průměrné mzdy.
 • Daňové osvobození příspěvku na rekreaci se snižuje na polovinu na 10000 Kč.
 • Příjem z vedlejší činnosti bude osvobozen od daně, pokud nepřesáhne 30000 Kč (nyní je limit 20000 Kč).
 • Příjmy z prodeje cenných papírů nebudou předmětem daně, pokud nepřesáhnou 100 tisíc Kč ročně.
 • Příjem z prodeje cenných papírů bude osvobozen od daně, pokud od jejich nákupu uplynou více jak tři roky (nyní platí lhůta šest měsíců).
 • Daň z dividend nebudou platit investoři, kteří budou cenné papíry vlastnit déle než tři roky (nyní je tento tzv. časový test půl roku).

Benefity
 • Daňové zvýhodnění stravenek by mělo být nahrazeno zaměstnaneckým paušálem ve výši 3000 Kč ročně, mělo by jít o bonus, takže by ho mohli využít i lidé s minimálními příjmy (v aktuálním znění zůstává jak daňové zvýhodnění stravenek, tak zaměstnanecký paušál).
 • Skončí i daňové zvýhodnění ostatních bonusů jako jsou např. režijní jízdenky.
 • Zaměstnavatelé si budou moci i nadále odečítat příspěvky na stravování zaměstnanců, dokonce budou zrušeny limity pro tyto uznatelné výdaje.

OSVČ
 • Limit pro povinnou registraci k DPH se snižuje ze současného jednoho milionu na 750 tisíc korun. 
 • Základ pojistného stoupne na 100 % hrubého zisku, ale povinné odvody jak na zdravotní tak na sociální pojištění klesnou na 6,5 % základu.
 • Sociální dávky i důchod se budou počítat pouze ze skutečně odvedených peněz, nikoliv ze základu daně jako zaměstnancům.

Ostatní
 • Soukromé a státní vědecké instituce budou mít nárok na stejné daňové úlevy.
 • Bude zavedena lineární daň darovací (19 %) a dědická (9,5 %) a zvýší se limit pro osvobození z dosavadních 20 tisíc na 50 tisíc korun.
 • Předmětem daně z příjmů fyzických osob budou nově výměny pozemků při pozemkových úpravách.
 • Vznikne Jedno inkasní místo pro výběr daní, pojistného a cla.
 • Bude zavedeno nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému.
 • Hazard bude již od ledna 2012 zdaněn 19 %, loterijní odvod 20 % z rozdílu mezi přijatými sázkami a výhrami si podle senátní změny rozdělí obce a stát. U hracích automatů všech typů zůstane 80 % procent z povinného odvodu obcím a 20 % poputuje do státního rozpočtu, u ostatních loterií si obce ponechají 30 % odvodu a zbylých 70 % dostane stát.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.