Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové kolkové známky

Už před více než rokem, 1. ledna 2011, začala platit vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách. Podle přechodných ustanovení této vyhlášky pozbyly všechny kolky vydané podle předchozích právních předpisů platnosti dnem 1. ledna 2012. Bezplatná výměna kolkových známek za novou emisi měla probíhat na pobočkách České pošty v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011. Protože ale opakovaně docházelo k problémům, vyhlásilo Ministerstvo financí na četné žádosti občanů i institucí další termín pro odkup starých kolkových známek.

Kolkové známky, tzv. „kolky“, slouží k úhradě správních poplatků institucí veřejné a státní správy. Vydávají se v hodnotách 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Kolky jsou barevně rozlišeny podle nominální hodnoty. Veškeré náležitosti kolkových známek řeší vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, která platí od 1. 1. 2011. Tato vyhláška byla vydána na základě ustanovení § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
Kolkové známky vydané podle předchozí vyhlášky o kolkových známkách, která byla novou vyhláškou č. 383/2010 Sb. zrušena, přestaly platit dnem 1. ledna 2012. Nepoužité a nepoškozené staré kolkové známky mělo být možné bezplatně vyměnit za novou emisi vydanou v souladu s novou vyhláškou v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 na vybraných pobočkách České pošty, a to v poměru hodnot 1 : 1. V případě pouhého zpětného odkupu bez výměny za nové kolky se vždy vybírá poplatek ve výši 5% z nominální hodnoty odkoupených kolkových známek. Při výměně či odkupu je třeba se prokázat platným dokladem totožnosti. Podle původní informace České pošty nemělo být od 1. 1. 2012 výměnu kolků ani odkup staré emise možné provádět.
Protože ale vše neprobíhalo podle plánů a občané si stěžovali, že kolky nelze na poštách měnit, vydalo včera Ministerstvo financí sdělení následujícího znění: "Od 1. března 2012 začne na vybraných poštách v České republice odkup neplatných kolkových známek všech nominálních hodnot dle vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách. Odkup bude ukončen dnem 31. prosince 2012." Zároveň ministerstvo zveřejnilo seznam vybraných pošt, členěný dle krajů a regionů, kde je možné odkup neplatných kolkových známek provést.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.