Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Chodci musí brát ohled na stav chodníků

Nejvyšší soud rozhodoval v případu občana, který si na namrzlém chodníku způsobil zranění. Protože bylo prokázáno, že občan věděl o namrzlém stavu chodníku a navíc si úraz přivodil v noční době, kdy nebylo v silách majitele komunikace námrazu odstranit, zamítl Nejvyšší soud dovolání a potvrdil, že nárok na bolestné v tomto případě občan nemá. Rozsudek byl přijat jako sjednocující stanovisko, které bude zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a je závazné pro soudy nižší instance.

„Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat.“ Tak zní doslovně právní názor, který na svém říjnovém zasedání přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně, a který má sjednotit praxi týkající se otázky odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených chodnících.
Zjednodušeně by se dalo říci, že lidé nemají nárok na odškodnění, pokud jdou neopatrně po zmrzlém chodníku. Mluvčí soudu Petr Knötig uvedl, že pokud chodec ví, že chodník není uklizený, je na něm námraza, a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto faktory nebere v úvahu, potom v případě úrazu nemůže očekávat, že bude odškodněn. Pouze v případě, že nastane náhlá neočekávaná změna, kterou nemohl chodec předpokládat, např. se rychle promění počasí a chodník se nečekaně změní v ledovku, může být nárok na odškodnění uznán podle § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pokud chodec vstupuje na chodník, který je již namrzlý, a nemá možnost použít jinou cestu, musí této situaci přizpůsobit své chování a pohyb, např. obezřetnou chůzí
Údržba chodníků je od minulé zimy povinností měst a obcí (psali jsme zde), které v mnoha případech zareagovaly tím, že si sjednaly pojištění, aby případné odškodnění za úrazy vyplácely pojišťovny. Nyní však bude nutné dokázat, že město údržbu zanedbalo a chodec přizpůsobil chůzi aktuálnímu počasí a okolnostem.
Nejvyšší soud upozorňuje, že jeho precedenční stanovisko nijak nezbavuje majitele chodníků povinnosti udržovat jejich schůdnost. Celé znění rozsudku Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.