Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Exekuce příspěvku na živobytí

Jednou z předloh, které Poslanecká sněmovna schválila koaliční většinou na své poslední schůzi, je i novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podle návrhu by příspěvek na živobytí mohl podléhat exekuci. Jiných dávek se změna nedotkne. Opozice s návrhem novely ostře nesouhlasí.

Stát chce tímto opatřením přitvrdit proti notorickým neplatičům, pomoci má především radnicím. Novela by měla zvýšit vymahatelnost nezaplacených pokut uložených kvůli přestupkům a různých dalších dlužných poplatků. Předkladatelky poukázaly na současnou praxi, kdy osoba pobírající dávku je nespravedlivě zvýhodněna oproti osobám, které si peníze vydělávají prací. Dávky totiž požívají zvláštní ochrany a není možné je zabavovat, jejich příjemci jsou tak za své činy nepostižitelní.
Pokud bude návrh novely skutečně zapracován do zákona o pomoci v hmotné nouzi, bude možné příspěvek na živobytí zabavit u dlužníků až do té výše, že jim zůstane alespoň existenční minimum. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. V současné době je výše existenčního minima stanovena zákonem č. 110/2006 Sb. na 2020 Kč měsíčně.
Novela také umožňuje uzavřít s dlužníkem dohodu o srážkách, dlužníci tak dostanou možnost domluvit si při splácení svých dluhů individuální postup, včetně případného splátkového kalendáře.
Proti návrhu ostře vystoupili poslanci ČSSD a KSČM, poslanec Roman Sklenák (ČSSD) opakovaně navrhoval zamítnutí novely, které zdůvodňoval tím, že příspěvek na živobytí je proto, aby pomáhal přežít, ne proto, aby se z něj platily dluhy. Novela ale nakonec Sněmovnou prošla a její součástí je i související velmi stručná novelizace zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Zatímco u vládních návrhů je předpoklad bezproblémového přehlasování případného senátního veta, v tomto případě šlo o návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové (obě ODS) a při hlasování v prvním a druhém čtení se zdálo, že nemá podporu všech koaličních poslanců. V případě, že Senát novelu neschválí, je její další osud těžko předvídatelný, i když v posledním třetím čtení již byli poslanci ODS, VV i TOP09 jednotní. Pokud návrh projde legislativním procesem úspěšně, měl by začít platit patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.