Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Mladí lékaři budou mít lepší podmínky pro další vzdělávání

Poslanecká sněmovna schválila na své poslední schůzi novelu zákona o získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, která poskytne mladým lékařům lepší podmínky pro získání atestace. Změny v systému dalšího vzdělávání lékařů byly jedním z požadavků odborářské protestní akce Děkujeme, odcházíme, v níž dalo výpověď přibližně 3800 nemocničních lékařů.

Vzdělávání zdravotnických pracovníků upravuje zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Předatestační vzdělávání lékařů je upraveno vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.
Od roku 2009 je na podporu specializačního vzdělávání lékařů ve státním rozpočtu vyčleněno půl miliardy korun. Dotace jsou však nyní vypláceny pouze lékařům ve vybraných zdravotnických zařízeních podle určitého procesu hodnocení žádostí. Vládní návrh zákona umožní změnu systému v poskytování těchto dotací, částka vyhrazená z rozpočtu na předatestační vzdělávání zůstane stejná. Nově dostanou v prvních dvou letech specializačního vzdělávání dotace všichni mladí lékaři, další studium bude podle ministra Hegera (TOP 09) hrazeno pouze u vybraných oborů, a to s ohledem na momentální nedostatek lékařů s příslušnou specializací na pracovním trhu. Specializační vzdělávání mladých lékařů trvá od tří do pěti let podle jednotlivých oborů.
Novela dále ruší povinnost vykonávat lékařskou praxi po složení atestační zkoušky pět let v České republice, uzavírat stabilizační dohodu už tedy nebude povinné. Předpis zároveň prodlužuje dobu přerušení specializačního vzdělávání až na pět let, což umožní klidnější vzdělávání lékařek, které přerušují kvůli mateřské dovolené. Nyní činí maximální doba přerušení studia tři roky.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.