Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o zvláštní ochraně svědka

Dnes ve Sbírce zákonů vychází novela č. 348/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Zásadní změnou, kterou novela přináší, je možnost ponechat si novou identitu i potom, co u svědka skončí ochranný režim. Novela vstoupí v platnost 1. 1. 2012.

Novela č. 348/2011 Sb. by měla zajistit trvale změněnou identitu chráněným osobám i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena. Tato možnost bude využívána u lidí, které by návrat k původní identitě mohl ohrozit a u lidí, u kterých nová identita byla základem pro vznik jiných identit. Jedná se o případy, kdy člověk pod krycí identitou uzavřel manželství nebo zplodil děti.
Novela také upravuje používání krycích dokladů a přesně specifikuje, co smí být krycím dokladem. Nově také stanoví povinnost Policie České republiky vést správu dokladů k původním identitám i po ukončení zvláštní ochrany a pomoci.
V zákoně se také ruší ustanovení o odkladném účinku správní žaloby proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení ochrany. Nově bude Policie nebo Vězeňská služba České republiky vykonávat nezbytná opatření k ochraně života a zdraví chráněné osoby až do doby pravomocného rozhodnutí soudu.
Novelou se mění také zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, do kterého se vkládá nové ustanovení, které pod Ministerstvo vnitra převádí správu systému důchodového pojištění chráněných osob. Stávající právní úprava totiž neřeší situace, kdy se chráněná osoba účastní na systému důchodového pojištění pod jinou než původní identitou a kdy této osobě vznikne materiálně nárok na některý z druhů důchodů vyplývajících z práva důchodového pojištění. Nově tedy bude zajištěno spojení identit tak, aby bylo možné správně rozhodnout o splnění podmínek pro přiznání důchodu. U lidí, kteří kvůli vysoké bezpečnostní hrozbě nemohou pracovat, se také tato doba bude započítávat do rozhodného období pro vznik nároku na důchod.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.