Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2008

Zítra vyjde ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 339/2009 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2008 vláda stanovila na 23 280 Kč.  Přepočítací koeficient pro jeho úpravu činí 1,0184.
Tyto dva údaje se používají k výpočtu průměrné mzdy pro účely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Výpočet průměrné mzdy je nutný pro určení maximálního vyměřovacího základu jak pro zaměstnance (§ 3 odst. 15), tak i pro osoby samostatně výdělečně činné (§ 3a odst. 2). 
Za průměrnou mzdu se pro účely zákona č. 592/1992 Sb. považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Z toho vyplývá, že průměrná mzda pro účely výše uvedeného zákona za rok 2010 bude činit 23 709 Kč
Pro rok 2008 a 2009 se výpočet průměrné mzdy používal i pro stanovení pojistného hrazeného státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát. Na příští rok je tato částka určena přímo v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a činí podle § 3c 5 355 Kč na kalendářní měsíc. 

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.