Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o znalcích a tlumočnících

Novela zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, je jedním z předpisů, u kterých Poslanecká sněmovna minulý týden setrvala na svém původním znění a přehlasovala tak senátní veto. Senát předpis vrátil poslancům s několika pozměňovacími návrhy. Novela zpřísňuje pravidla pro činnost soudních znalců, znaleckých ústavů a tlumočníků a má přispět ke zkvalitnění jejich činnosti.

Opětovně schválená předloha zavádí do zákona konkrétní přestupky, za které bude možné znalce a tlumočníky potrestat. Půjde např. o nekvalitní či přímo chybné zpracování posudku, nedodržení lhůty k jeho vypracování či bezdůvodné odmítnutí podat znalecký posudek orgánu veřejné moci.
Pokuty mohou podle novely u jednotlivců dosáhnout až výše 100 tisíc korun, u znaleckých ústavů až 200 tisíc korun. V případě opakovaného či závažného provinění bude hrozit vyškrtnutí se seznamu znalců a tlumočníků.
O trestech za přestupky bude rozhodovat Ministerstvo spravedlnosti, v případném odvolacím řízení pak rozkladová komise a ministr. Rozhodnutí bude pravomocné a se žádostí o jeho přezkoumání se znalec či tlumočník bude mít možnost obrátit na správní soud. Ministr ale bude mít pravomoc v průběhu kárného řízení pozastavit znalcům a tlumočníkům činnost.
Mění se také podmínky pro zápis znalců a tlumočníků do seznamu. Nově nebude nutné české státní občanství, ale bude stačit trvalý pobyt v ČR. Podmínkou také bude celková bezúhonnost a skutečnost, že znalec nebo tlumočník nebyl v uplynulých třech letech ze seznamu vyškrtnut.
Na základě pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny dojde ke změkčení mlčenlivost znalců a tlumočníků, nově budou moci skutečnosti, které se dozvěděli, přiměřeně využít pro vědecké a vzdělávací účely. Naopak pozměňovací návrh Jana Husáka (TOP 09) na zvýšení odměn znalcům a tlumočníkům neuspěl už při prvním projednávání ve Sněmovně.
Novela byla dne 7. prosince 2011 doručena k podpisu prezidentovi, platit bude od 1. 1. 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.