Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nezaměstnaní se budou hlásit na poštách

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo přitvrdit v postupu proti práci načerno, a proto od října spustí ve spolupráci s Úřadem práce ČR projekt „Docházka nezaměstnaných – DONEZ“. Vytipovaní nezaměstnaní se budou muset po dobu tří měsíců až dvakrát týdně v určenou dobu hlásit na poště na pracovišti Czech Point. Cílem projektu spolufinancovaného z Evropských strukturálních fondů je znesnadnit jak firmám tak přímo uchazečům o zaměstnání výkon nelegální práce v rámci tzv. šedé ekonomiky.

Do projektu, který potrvá dva roky, by mělo být zařazeno vždy maximálně na dobu tří měsíců asi 5 % nezaměstnaných v ČR. Prioritně budou vybíráni uchazeči o zaměstnání do 26 let a uchazeči, kteří byli na úřadu práce za poslední půlrok evidování 2x a více nebo jejichž zaměstnání v této době trvalo méně než 10 dní.
Nezaměstnaní, vybraní podle výše uvedených kritérií do režimu kontroly, se budou muset po dobu maximálně tří měsíců nejvýše dvakrát týdně dostavit na místa Czech Point. Termín první schůzky určí pracovník úřadu práce, termín další schůzky již bude generován systémem Czech Point. Aby se zabránilo plánování práce načerno, budou tyto termíny záměrně v různé dny a v různých časech. V případě vážných důvodů podle § 5 zákona č. 435/2004 Sb., pro které se uchazeč nebude moci dostavit ke kontrole, bude požadována do 8 kalendářních dnů omluvenka. Pokud se nezaměstnaný nedostaví na pracoviště Czech Point bez omluvy nebo mu omluvenka nebude uznána, zahájí úřad práce správní řízení, které může vést až k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce a odebrání dávek.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek uvedl, že do systému nebudou zařazováni ti, kterým by dopravou na místa Czech Point vznikaly neúměrné finanční náklady. Možnost využít ke kontrole nezaměstnaných systém kontaktních míst Czech Point dává úřadům práce § 7a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Toto nové ustanovení bylo do zákona o zaměstnanosti vloženo k 1. 4. 2011 novelou č. 73/2011 Sb.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.