Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela obchodního zákoníku

Jedním ze zákonů, které na své poslední schůzi schválil Senát, je i novela obchodního zákoníkuNovela mimo jiné umožní souběh funkcí ve firmách, má zamezit působení tzv. schránkových firem a z veřejné části obchodního rejstříku díky ní zmizí podpisové vzory a rodná čísla. Změny by měly platit od 1. 1. 2012, pod návrhem už schází pouze podpis prezidenta.

Souběh funkcí
K souběhu funkcí docházelo ve firmách, kde lidé působili jako statutární orgán firmy a zároveň stejnou činnost vykonávali jako zaměstnanci. Tuto praxi ukončil v prosinci minulého roku rozsudek Nejvyššího správního soudu (psali jsme zde). Novela souběh funkcí legalizuje vložením nového § 66d do zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Nové ustanovení doslova uvádí, že vedením společnosti může být pověřen zaměstnanec, který může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.

Schránkové firmy
Jako schránkové firmy jsou označovány společnosti, které mají na nějaké adrese nahlášené oficiální sídlo společnosti, ale ve skutečnosti je tam nelze dohledat. Nově budou muset firmy dokládat právní vztah k uváděnému sídlu společnosti. Budou tedy muset doložit, že prostory vlastní nebo je mají pronajaté, a to po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako místo podnikání.

Zjednodušení likvidace
Novela také usnadní postup likvidátorů při likvidacích tzv. prázdných společností. Likvidátor, který nemá s firmou nic společného, již nebude muset sestavovat účetní závěrku a statutárnímu orgánu předkládat ke schválení návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zprávy o naložení s majetkem.

Rodná čísla
Asi nejdiskutovanější změnou je zrušení povinnosti zveřejňovat v obchodním rejstříku podpisové vzory a fakt, že rodná čísla již nebudou uváděna ve veřejné části rejstříku. Pokud však bude rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, budou se tyto dokumenty i nadále zveřejňovat včetně rodného čísla.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.