Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o Rejstříku trestů

Novela č. 357/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, vyšla ve Sbírce zákonů v pátek 2. prosince 2011. Podle nového znění zákona dostanou Češi odsouzení ve státech EU automaticky zápis i do rejstříku trestů v ČR. Od 1. ledna 2012 také zaplatíme za výpis z rejstříku 100 Kč.

Hlavním cílem novely je posílit, urychlit a zautomatizovat spolupráci členských států EU při výměně informací o spáchaných trestných činech na území jiného státu. Po implementaci rámcových rozhodnutí Rady č. 2009/315/SVV a č. 2008/675/SVV do české legislativy již čeští občané, které odsoudí soud některého z členských států, tuto skutečnost doma nezatají. V případě trestního řízení budou navíc úřady na toto odsouzení pohlížet, jako by šlo o verdikt českého soudu. To je důležité i proto, že soudy budou moci při udílení trestu zohledňovat, zda žalovaný již v minulosti nějaký trestný čin spáchal, i když se tak stalo na území jiného státu. Výjimkou budou pouze prohřešky, které v ČR nejsou trestným činem.
Novela zákona o rejstříku trestů také zvyšuje poplatek za výpis z rejstříku z 50 na 100 korun.
V průběhu legislativního procesu bylo k novele přijato i několik pozměňovacích návrhů. Jedním z nich se do zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, vkládá nové ustanovení umožňující Vězeňské službě přístup k rejstříku trestů. Další z pozměňovacích návrhů upravuje v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, zkušební dobu při podmínečném propuštění z vězení. Návrh vychází ze zkušenosti, že v současnosti je zkušební doba u bagatelních trestných činů často příliš dlouhá a vězni pak nemají zájem být podmíněně propuštěni a zkrátit si trest o několik měsíců výměnou za několikaletou zkušební dobu. Změnou, díky které bude mít soud možnost uložit kratší zkušební dobu, by se tak mohl částečně odstranit problém, který posiluje přeplněnost věznic.
Novela č. 357/2011 Sb. začne platit prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. 1. 2012. Některé její části pak nabudou účinnosti až 27. 4. 2012, tedy termínem, do kterého mají členské státy za povinnost přijmout opatření pro dosažení souladu s rámcovým usnesením rady č. 2009/315/SVV.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.