Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Specializovaný finanční úřad

Přibližně tisíc daňových subjektů čeká k 1. 1. 2012 významná změna v podobě změny příslušnosti k finančnímu úřadu. Tímto dnem totiž začne fungovat zcela nově zřízený Specializovaný finanční úřad, pod nějž budou spadat vybrané subjekty. Půjde o banky, pojišťovny, zajišťovny a právnické osoby s obratem nad 2 miliardy korun.

Specializovaný finanční úřad vznikne od 1. 1. 2012 na základě zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, do kterého byl novelou č. 199/2010 Sb. vložen nový § 9a. O novele, která přinesla významné změny v orgánech daňové správy, jsme psali již v průběhu jejího schvalování v loňském roce. V současné době, kdy se blíží ostrý start Specializovaného finančního úřadu, jsou ve schvalovacím procesu hned dva zákony, které se reorganizací daňové správy zabývají.
Na říjnovou schůzi Senátu je zařazena novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která mimo jiné (psali jsme zde), pozměňuje i zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a to právě vložením zcela nového znění § 9a o Specializovaném finančním úřadu.
A konečně zvláštní paragraf věnovaný Specializovanému finančnímu úřadu obsahuje i návrh zcela nového zákona o Finanční správě České republiky, který 1. září tohoto roku prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením a pokud bude projednán bez komplikací, měl by začít platit 1. 1. 2012. Tento nový zákon ruší a nahrazuje stávající zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

Generální finanční ředitelství vydalo tento týden tiskovou zprávu, ve které vznik Specializovaného finančního úřadu k datu 1. 1. 2012 oficiálně oznamuje a informuje o připravované informační kampani na toto téma. Specializovaný finanční úřad bude mít sídlo v Praze a bude příslušným pro právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 miliardy Kč, banky, pojišťovny, zajišťovny, pobočky zahraničních bank, pojišťoven a zajišťoven a pro spořitelní a úvěrní družstva. Jiné subjekty, tedy fyzické i právnické osoby, mohou v řádně odůvodněných případech spadat pod tento úřad na základě rozhodnutí daňové správy. Nový úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybíráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy a kteří se již v současné době specializují na velké daňové subjekty. V průběhu podzimních měsíců spustí daňová správa informační kampaň, aby dotčeným subjektům byly v dostatečném předstihu poskytnuty veškeré potřebné odborné informace spojené se změnou příslušnosti k tomuto úřadu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.