Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Spořicí státní dluhopisy

Od dnešního dne, tedy od 3. října 2011, začínají banky přijímat první objednávky na spořicí státní dluhopisy pro občany a neziskové organizace. V nabídce jsou tři typy dluhopisů s jednoletou a pětiletou splatností. Emisní podmínky pro jednotlivé typy dluhopisů jsou uvedeny ve sděleních MF č. 279/2011 Sb., č. 280/2011 Sb. a č. 281/2011 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 26. září 2011.

Státní dluhopisy slouží zejména k financování schodku státního rozpočtu. Doposud se prodávaly jenom velkým institucím jako jsou například banky, pojišťovny nebo penzijní fondy. Novela č. 199/2010 Sb. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, umožnila prodej dluhopisů i občanům a neziskovým organizacím.
Zájemci si mohou dluhopisy u distributorů objednávat od 3. října do 1. listopadu. Datum emise stanovilo ministerstvo na 11. listopad 2011, v tento den budou dluhopisy připsány na účet zájemců.
Hodnota jednoho dluhopisu je jedna koruna, zájemci si budou muset koupit minimálně 1000 kusů. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se na dluhopisy vztahuje srážková daň. Protože však nominální hodnota jednoho dluhopisu činí pouze jednu korunu, je vlivem zaokrouhlení efektivní daň nulová (podle § 36 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb. se základ daně zaokrouhluje na celé koruny dolů).
Dluhopisy bude možné zpočátku koupit jen na pobočkách Komerční banky, České spořitelny a ČSOB. Později by se měla distribuční síť rozšířit, a to například o pobočky Czech POINT.
Ministerstvo vydalo tři typy dluhopisů: jednoletý diskontovaný, pětiletý kupónový a pětiletý reinvestiční. Úrokové sazby jednotlivých dluhopisů jsou uvedeny v tabulce:

Výnosové obdobíDiskontovaný
dluhopis
Kuponový
dluhopis
Reinvestiční
dluhopis
11. 11. 2011 – 11. 11. 20122 % *0,85 %0,85 %
11. 11. 2012 – 11. 11. 2013
1,50 %1,50 %
11. 11. 2013 – 11. 11. 2014
3,00 %3,00 %
11. 11. 2014 – 11. 11. 2015
4,50 %4,50 %
11. 11. 2015 – 11. 11. 2016
6,00 %6,00 %
* u jednoletého diskontovaného státního dluhopisu výnosové období končí 12. 11. 2012
Zdroj: Ministerstvo financí

Reinvestiční dluhopis má stejné úročení jako kuponový, jeho úrokový výnos však nebude každý rok vyplácen, ale bude reinvestován do nákupu dalších dluhopisů. Majitel obdrží celkový úrokový výnos k datu splatnosti dluhopisu.
Většina poskytovaných služeb bude pro zájemce o dluhopisy zdarma. Nebude se platit za vedení a zrušení účtu, výpis z účtu nebo předčasné splacení. Zpoplatněny budou například převody dluhopisů na jiné osoby nebo mimořádné výpisy na žádost majitele.
U všech dluhopisů bude možné požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti. O předčasné splacení diskontovaného dluhopisu bude možné požádat nejdříve 2. 1. 2012, dluhopisy pak budou splaceny k 2. 4. 2012. Reinvestiční a kuponové dluhopisy mohou být předčasně splaceny až po jednom roce od jejich koupě. O jejich předčasné splacení lze požádat nejdříve 31. 8. 2012 s tím, že dluhopisy budou splaceny nejdříve k 31. 12. 2012. Další informace o předčasném splacení dluhopisů najdete zde
Veškeré informace o spořicích státních dluhopisech najdete na webových stránkách Ministerstva financí.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.