Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela trestního zákoníku a trestního řádu začala platit

Novelu č. 330/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád, schválila Poslanecká sněmovna už v září. Účinnosti novela nabyla včera, tedy 1. prosince 2011. Novela mimo jiné zefektivňuje boj proti korupci, mění podmínky ukládání a výkonu trestu domácího vězení a implementuje některé evropské směrnice.

Mediálně nejdiskutovanějším bodem novely trestního zákoníku a trestního řádu bylo v průběhu jejího schvalování opatření proti kupčení s hlasy ve volbách. Návrh nového usnesení byl reakcí na poslední komunální volby, které se v Krupce a v Českém Těšíně musely opakovat právě pro prokázané masivní nakupování volebních hlasů. Organizátoři ale trestu unikli, protože se jejich jednání nedalo kvalifikovat jako žádný trestný čin, který je uveden ve stávajícím trestním zákoníku. Nově tedy budou až tři roky vězení hrozit tomu, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle.
Novela se dotýká i problému korupce a zvyšuje horní hranici trestu za přijímání úplatků nebo za pletichy při zadávání veřejných zakázek a vypisování veřejných soutěží, a to z osmi let na deset let. Za pletichy v insolvenčním řízení budou úředníkům hrozit až tři roky vězení. Zároveň má novela umožnit práci agentům z řad policie a zaručit jim beztrestnost při odhalování úplatkářství. Soudy také budou moci v případech korupčního jednání povolovat odposlechy telekomunikačních zařízení.

Mezi další změny, které obsahuje novela trestního zákoníku a trestního řádu patří:
  • rozšíření instituce domácího vězení a možnost přechodu na tento alternativní trest odsouzeným na dobu kratší než jeden rok, což by mělo ulehčit přeplněným věznicím,
  • zpřesnění definice trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí a snížení horní sazby za provedení tohoto činu z nedbalosti z pěti na dva roky,
  • zvýšení horní sazby za poškození chráněných částí přírody ze dvou na tři roky,
  • zavedení trestného činu výroby a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu s horní hranicí trestu odnětí svobody v délce tři roky,
  • zákaz zobrazování nejen dětí, ale i osob, "jež se jeví být dítětem", v rámci potírání dětské pornografie,
  • rozšíření možností uložit zabezpečovací detenci nebo změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci v případech porušování léčby nebo jejího odmítání.
Návrh z dílny ČSSD, aby bylo znovu jako trestný čin s roční sazbou trestu zavedeno řízení bez řidičského oprávnění, Poslanecká sněmovna nepodpořila a řízení bez řidičského průkazu tedy zůstane i nadále pouze přestupkem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.