Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sociální reforma prošla Sněmovnou

Jedním z bodů tzv. sociální reformy, která byla schválena na poslední schůzi Sněmovny, je i novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a dalších souvisejících zákonů. K hlavním změnám patří sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo, zavedení sociální karty a změny v oblasti rodičovského příspěvku.

Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a dalších souvisejících zákonů je společně s vládním návrhem zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (psali jsme zde) a novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (psali jsme zde), souhrnně označována jako sociální reforma. Všechny tyto zákony prošly třetím čtením v Poslanecké sněmovně v pátek 9. září 2011 a jejich předpokládaná účinnost je od 1. 1. 2012.

Mezi hlavní změny, které novela sociálních zákonů přinese, patří:
  • sjednocení výše vyplaceného rodičovského příspěvku na 220 tisíc korun bez ohledu na to, zda rodič zůstane na rodičovské dovolené dva, tři nebo čtyři roky,
  • možnost pobírat rodičovský příspěvek na dítě starší dvou let, i když je umístěno do jeslí, školky či jiného zařízení,
  • možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku i při bezprostředním navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem,
  • zavedení srážky z rodičovského příspěvku, pokud starší dítě nebude plnit povinnou školní docházku,
  • zavedení tzv. karty sociálních systémů, která bude mít identifikační a v některých případech i platební funkci, měla by také nahradit průkazy TP, ZTP a ZTP/P,
  • soustředění výplaty sociálních dávek na jedno výplatní místo (Úřady práce),
  • změna pravidel pro poskytování příspěvku na péči, některým lidem se dávky sníží a někteří mohou dokonce ze systému poskytování dávek vypadnout, hodnotit se bude definovaných deset oblastí omezení,
  • zvýšení příspěvku na dítě ve druhém stupni postižení z 5000 na 6000 Kč,
  • omezení vyplácení příspěvku na bydlení na dobu 7 let v průběhu 10 let s výjimkou osob nad 70 let, příspěvek bude vyplácen přímo pronajímateli.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.