Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. 1. 2012

Rozsáhlá novela zákona o zaměstnanosti platná od 1. ledna 2012 patří do tzv. vládní sociální reformy. Předpis mimo jiné mění pravidla pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, ke změnám dochází i v zaměstnávání zdravotně postižených občanů. Prezident republiky Václav Klaus novelu zákona podepsal 22. listopadu 2011, ve Sbírce zákonů vyjde pravděpodobně začátkem prosince.

Do vládní sociální reformy kromě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, patří ještě nový zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a dalších souvisejících zákonů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo k sociální reformě minulý týden nový web nazvaný Sociální reforma – změny 2012, na kterém lze najít informace o všech důležitých změnách v této oblasti.

Hlavní změny obsažené v novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
  • Mění se rozhodné období pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Nyní musí žadatel o podporu odpracovat 12 měsíců za poslední tři roky, nově bude muset odpracovat 12 měsíců v období posledních dvou let.
  • O podporu v nezaměstnanosti budou moci nově žádat i studenti prezenčního studia, pokud při studiu pracovali a odváděli pojistné.
  • Nezaměstnaní pobírající podporu, kteří odmítnou po dvou měsících nabídku veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby, přijdou o podporu v nezaměstnanosti a budou vyřazeni z evidence úřadu práce.
  • Pokud nezaměstnaný nastoupí na pracovní místo zprostředkované úřadem práce a do půl roku dá výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou z důvodů, které nejsou vážné, bude moci nově žádat o podporu v nezaměstnanosti až po šesti měsících. Tato lhůta se však počítá ode dne nástupu do zaměstnání nikoli od jeho ukončení.
  • Úřady práce budou mít nově možnost převést zprostředkování zaměstnání na pracovní agentury. Uchazeč k tomuto převedení musí dát písemný souhlas. Agentury práce za každého nezaměstnaného, kterému budou hledat práci, dostanou 5 000 korun a za jeho případné umístění dostanou 1 250 korun. Pokud by tento umístěný uchazeč setrval v zaměstnání déle než půl roku a zároveň s ním byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, obdržela by pracovní agentura od státu dalších 500 korun.
  • Nezaměstnaný si bude moci nově sám vybrat rekvalifikační agenturu i druh rekvalifikace. Celková částka, kterou zaplatí Úřad práce za rekvalifikaci jednoho uchazeče, nesmí přesáhnout 50 000 korun v období tří let.
  • Nelegální práce se nově definuje jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Pokuta za tuto práci se zvyšuje z 10 000 korun na 100 000 korun.
  • Ruší se pojem chráněná pracovní dílna. Zaměstnavatel, který je nyní chráněnou pracovní dílnou, bude automaticky převeden do režimu chráněného pracovního místa.
  • Novela také mění pravidla pro zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců, dostává v současné době od státu měsíčně 8 000 korun na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. Vláda navrhovala, aby se tento příspěvek snížil na 6 000 korun. Ve třetím čtení byl však přijat pozměňovací návrh, podle kterého zůstane tento příspěvek na stejné úrovni jako dosud. Po roce provozu chráněných pracovních míst se bude moci tento příspěvek zvýšit o 2 000 korun měsíčně. Zaměstnavatel bude muset nově dokázat, že tento příspěvek činí 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na jednoho zdravotně postiženého zaměstnance.
  • Ruší se povinnost zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa na Úřad práce.
Související články:
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Prezident podepsal sociální reformu
Novela zákoníku práce

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.