Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Senát včera na své 12. schůzi schválil vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zbylé dva zákony, které jsou také součástí tzv. sociální reformy, vrátili senátoři Poslanecké sněmovně jako zamítnuté. Schválený návrh je zcela novým zákonem, který všechny v současnosti vyplácené dávky určené postiženým slučuje a do budoucna zavádí pouze dvě dávky, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Problematiku zdravotně postižených řeší i oba Senátem zamítnuté zákony, které jsou součástí sociální reformy. Konkrétně jde o novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (psali jsme zde) a o změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (psali jsme zde). Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením má být zcela novým předpisem a platit by měl od 1. 1. 2012. Cílem je zjednodušit vyplácení dávek, které se nyní poskytují zvlášť a podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) jsou roztříštěné.
Podle současné právní úpravy, která je provedena zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a prováděcí vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb., jsou nyní postiženým poskytovány jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým a další mimořádné výhody a bezúročné půjčky. Zavedením pouhých dvou druhů dávek se sníží především administrativní zátěž.

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu bude vyplácen pravidelně jednou za měsíc a bude činit 400 Kč. Je určen osobám starším než 1 rok, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Podle původního návrhu měl být tento příspěvek vyplácen ve dvou výších 600 Kč a 250 Kč, pozměňovacím návrhem byla ale stanovena jedna univerzální částka 400 Kč.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Do tohoto příspěvku budou patřit například i peníze na pořízení motorového vozidla, a v tomto konkrétním případě se částka zvedla ze 100 tisíc Kč na 200 tisíc Kč v průběhu 10 let. Součet všech příspěvků na pomůcky nesmí v pěti letech překročit 800 tisíc Kč. Příspěvek nebude poskytován na stropní zvedací systémy, schodišťové plošiny a schodolezy, tyto pomůcky budou Úřady práce postiženým půjčovat. Na pomůcky za méně než 35 tisíc Kč bude příspěvek poskytován jen tehdy, pokud bude příjem domácnosti postiženého menší než šestinásobek životního minima. Nový předpis také zavádí spoluúčast při pořízení zvláštní pomůcky. Ta by standardně měla činit 10 %, ale bude také závislá na výši příjmu postiženého, vždy však půjde nejméně o 1000 Kč. Výhody spojené s užíváním průkazů ZTP/P zůstanou zachovány.
Žadatelé o příspěvky budou muset podstoupit vyšetření posudkovým lékařem správy sociálního zabezpečení. Součástí zákona je příloha, která vyjmenovává zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání.

Nový předpis mění 11 souvisejících zákonů a zcela ruší zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 42 dalších souvisejících zákonů nebo jejich částí a 28 vyhlášek.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.