Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2012

Jedním z předpisů, u kterého Poslanecká sněmovna v neděli 6. listopadu přehlasovala veto Senátu, byla i vládní novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Odstupné bude nově závislé na počtu odpracovaných let u jednoho zaměstnavatele. Mění se i ustanovení týkající se pracovního poměru na dobu určitou, dohod o provedení práce nebo práce přesčas. Novela nyní čeká už jen na podpis prezidenta. Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2012.

Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) je cílem novely zákoníku práce zpružnit pracovněprávní vztahy za účelem zvýšení motivace zaměstnavatelů pro vytváření nových pracovních míst. Podle opozičních poslanců a senátorů novela oslabuje postavení zaměstnanců i odborů, postavení zaměstnavatelů naopak posiluje. Novela obsahuje téměř 300 novelizačních bodů a mění 11 dalších souvisejících zákonů. 

Hlavní změny obsažené v novele:
  • Nově má být vypláceno odstupné podle délky odpracovaných let. Zaměstnanci, kteří pracovali v jedné firmě méně než jeden rok, dostanou odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního platu, pokud pracují ve firmě déle než jeden rok a zároveň méně než dva roky, dostanou dvouměsíční odstupné. Teprve v případě pracovního poměru trvajícího déle než dva roky bude odstupné činit trojnásobek průměrného měsíčního platu.
  • Pracovní poměr na dobu určitou bude možné nově sjednat až na tři roky. Opakovat jej bude možné u jednoho zaměstnavatele pouze dvakrát. Nyní platí, že smlouvu na dobu určitou lze uzavřít maximálně na dva roky.
  • Mění se také podmínky pro uzavírání dohod o provedení práce. Nově bude možné u jednoho zaměstnavatele odpracovat na dohodu o provedení práce 300 hodin ročně, dosud je to 150 hodin ročně. Z měsíčního příjmu z dohody o provedení práce, který přesáhne 10 000 korun, se však bude muset odvádět sociální a zdravotní pojištění.
  • Zavádí se také nový výpovědní důvod, který se týká porušení léčebného režimu nemocného zaměstnance. Zaměstnavatel bude mít možnost dát výpověď zaměstnanci, který v době prvních 21 dnů pracovní neschopnosti, kdy náhradu mzdy hradí zaměstnavatel, poruší zvlášť hrubým způsobem léčebný režim. Bude se jednat o výpovědní důvod bez nároku na odstupné, avšak se standardní dvouměsíční výpovědní lhůtou.
  • Rozšiřuje se možnost zahrnout práci přesčas do běžné mzdy pro všechny pracovníky. V současné době může být s přihlédnutím k případné práci přesčas sjednána mzda pouze u vedoucích pracovníků, a to maximálně do limitu 150 hodin v kalendářním roce. Od 1. 1. 2012 bude možné u vedoucích zaměstnanců v pracovní smlouvě dohodnout veškerou práci přesčas. Nově bude možné dohodnout práci přesčas i u ostatních zaměstnanců, tato přesčasová práce však nebude smět přesáhnout 150 hodin za kalendářní rok. 
  • U vedoucích zaměstnanců bude možné nově dohodnout zkušební lhůtu až na šest měsíců.
  • Upravují se i ustanovení týkající se noční a víkendové práce. Za tuto práci musí nyní zaměstnavatel připočítat k dosažené mzdě příplatek nejméně ve výši deseti procent průměrného výdělku pracovníka. Toto pravidlo se novelou zrušuje, nově bude možné dohodnout i nižší hodnotu příplatku.
  • K drobným změnám dochází i v čerpání dovolené. Nyní platí, že zaměstnavatel může zaměstnanci proplatit pátý týden dovolené. Nově bude muset i tento nadstandardní týden dovolené zaměstnanec vyčerpat do konce následujícího kalendářního roku. Mění se také termín, k němuž musí být rozhodnuto o dočerpání zbytku dovolené z předchozího roku. Dosud platí, že zaměstnavatel musí určit čerpání dovolené nejpozději do konce října následujícího roku. Jestliže tak neučiní, musí zaměstnanec povinně čerpat zbytek dovolené okamžitě od 1. listopadu. Nově bude muset zaměstnavatel určit čerpání zbytku dovolené nejpozději do 30. června následujícího roku. Jestliže termín čerpání dovolené zaměstnavatel neurčí, může si jej určit sám zaměstnanec, tento termín však musí zaměstnavateli oznámit alespoň 14 dnů předem.
  • Znovu se zavádí možnost přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli. Od roku 2004 mohou zaměstnance dočasně přidělovat pouze pracovní agentury.
  • Předpis také nově stanovuje princip podpůrného použití občanského zákoníku vůči zákoníku práce. To znamená, že nebude-li zákoník práce obsahovat jinou právní úpravu, musí být v pracovněprávních vztazích použit občanský zákoník. Předpis tímto reaguje na nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který zrušil v zákoníku práce některé konkrétní odkazy na občanský zákoník a odstranil tak princip delegace v pracovněprávních vztazích. Podle tohoto principu bylo možné aplikovat na pracovně právní vztahy občanský zákoník pouze v případech, kdy na něj zákoník práce odkazoval.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.