Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna znovu projednala vrácené zákony

Poslanecká sněmovna měla včera na programu své 21. řádné schůze celou desítku zákonů vrácených či zamítnutých Senátem nebo prezidentem republiky. O většině těchto zákonů jsme již psali v samostatných článcích v průběhu jejich schvalování. Dnes vám přinášíme stručný přehled všech vrácených zákonů, které včera Sněmovna znovu projednala a většinou i opakovaně schválila.

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vrátil Sněmovně nejdřív Senát a nyní podruhé i prezident republiky, který mu vytýkal, že vytvoří další vhodné prostředí pro korupci. Sněmovna prezidentské veto přehlasovala a města budou moci zavedením nízkoemisních zón regulovat vjezd starých aut (psali jsme zde).
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tzv. první část zdravotnické reformy kritizovala zejména opozice a Senát ho Sněmovně vrátil jako zamítnutý. Vládní koalice ale nesouhlas senátorů přehlasovala a novelu, která např. zvedá poplatek za jeden den hospitalizace z 60 na 100 korun (psali jsme zde), poslala k podpisu prezidentovi.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, poslanci schválili ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Senátoři doplnili do novely povinnost veřejnoprávní televize přispívat ještě do konce června příštího roku na dokončení digitalizace a odstranili ustanovení, které podle nich mohlo vést k obcházení povinnosti platit poplatky. Pokud zákon podepíše prezident, zmizí od příštího roku z kanálů ČT1 a ČT24 reklama (psali jsme zde).
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, byl také schválen se změnami navrženými Senátem, s čímž nesouhlasili poslanci Věcí veřejných. Ostatní poslanci ale návrh podpořili a novela bude čekat už jen na podpis prezidenta. Úprava poprvé zavádí pravomoc obcí omezit nebo zcela zakázat hazard. O souvisejícím rozhodnutí Ústavního soudu jsme psali v tomto článku.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, vrátil Senát do Sněmovny s pozměňovacím návrhem. Novela týkající se upřednostnění střídavé péče (psali jsme zde) vyvolala téměř hodinovou diskusi. Nakonec ale poslanci nenašli dost hlasů pro senátní ale ani pro svou původní verzi a novela tak "spadla pod stůl".
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, vrátil Senát Sněmovně pouze s drobným zpřesněním. Novelu, která zabrání propuštění pachatelů závažných trestných činů mladších 15 let při dosažení jejich plnoletosti, podpořilo všech 156 přítomných poslanců. Samostatný článek najdete zde.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, umožní domácím chovatelům porážet skot mladší než 24 měsíců. A právě tuto podstatnou a dlouze diskutovanou změnu navrhl Senát vypustit. Sněmovna ale novelu veterinárního zákona schválila ve svém původním znění.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, bere řidičům možnost výmluvy na osobu blízkou (psali jsme zde). Senátoři novelu vrátili s námitkou, že úprava by mohla být protiústavní. Sněmovna ale změnu zákona o silničním provozu schválila v původní verzi a poslala ji k podpisu prezidentovi.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je obecnou novelou, která opravuje nedostatky odhalené osmiletou praxí. Senát návrh vrátil poslancům pouze s drobnými změnami legislativně technického charakteru a poslanci tyto změny přijali. Pokud novelu podepíše prezident, budou moci lidé napadat u Nejvyššího správního soudu jen ty územní plány, které nejsou starší než tři roky. Novinkou bude také změna příslušnosti správních soudů. Nově budou věcně příslušné ty soudy, kde sídlí orgán prvního stupně, což ukončí současnou praxi, kdy je většina správních řízení vedena v Praze a čekací lhůty jsou zde dlouhé.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, si klade za cíl úsporu energie, snížení dopadů na životní prostředí a lepší orientace spotřebitele pomocí energetických štítků informujících o energetické spotřebě výrobků. Senátoři navrhli zrušit usnesení, které obchodníkům s plynem nařizovalo vyčlenit minimální skladovací kapacitu pro tzv. chráněné odběratele, což jsou např. domácnosti. Poslanci novelu podpořili v senátním znění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.