Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o DPH

Netradičně v neděli těsně před půlnocí schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Po šestidenních obstrukcích opoziční ČSSD schválila vládní koalice během 35 minut celý balík reformních zákonů vrácených Senátem. Mezi nimi byla i výše zmíněná novela zákona o DPH. Od 1. ledna příštího roku tak stoupne snížená sazba DPH z 10 % na 14 %, základní sazba 20 % zůstane zachována. 1. ledna 2013 by se pak obě sazby měly sjednotit na 17,5 %. Součástí novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je také změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a některých dalších souvisejících zákonů.

Změna zákona o DPH
Od 1. 1. 2012 se zvýší snížená sazba DPH podle § 47 zákona o DPH z 10 % na 14 %. Základní sazba zůstane zachována na 20 %. O rok později, tedy od 1. 1. 2013, se snížená sazba znovu zvýší a zároveň se základní sazba sníží tak, že obě sazby se sjednotí na 17,5 %. Zvýšení snížené sazby se projeví zejména zdražením potravin, léků, knih, novin, služeb, hromadné dopravy, vodného a tepla. Tato změna by do státního rozpočtu měla přinést více než 20 miliard korun. Opozice logicky se zvýšením daní, které se dotkne především nízkopříjmových skupin obyvatel, ostře nesouhlasí.

Změna zákona o daních z příjmů
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se v § 35c mění výše nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. Roční sleva, kterou lze uplatnit i formou daňového bonusu, se zvyšuje ze současných 11 604 Kč na 13 404 Kč, tedy o 150 Kč měsíčně na každé dítě. Strop pro maximální daňový bonus má vzrůst o 8 100 Kč ročně z 52 200 Kč na 60 300 Kč. Opatření se použije poprvé pro zdaňovací období roku 2012 a má být částečnou kompenzací zvýšení DPH pro rodiny s dětmi.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Změna v § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, má podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) zajistit příjem do rezervního fondu určeného na důchodovou reformu. Dosud měl být tento fond plněn výhradně hypotetickým přebytkem mezi vyplacenými důchody a vybranými příjmy z důchodového pojištění. Nově do něj bude povinně plynout částka ve výši 7,2 % výnosu DPH připadajícího na státní rozpočet. Podle odhadů by to v příštím roce mohlo být asi 15 miliard korun.

Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Protože zvýšený příjem z výběru DPH má jít převážně na důchodovou reformu a protože DPH je daní, o kterou se stát dělí s rozpočty krajskými a obecními, bylo třeba upravit i rozpočtové určení daně vybrané podle nových pravidel. Kraje tak z vybrané DPH obdrží místo dosavadních 8,92 % pouze 8,29 % v roce 2012 a od roku 2013 jen 8,28 %. Obce čeká ještě výraznější propad, místo 21,4 % dostanou v roce 2012 jen 19,93 % a od roku 2013 19,90 % z celostátního hrubého výnosu DPH. Vzhledem k očekávanému celkovému zvýšení výběru DPH si ale i po změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, obce i kraje zřejmě mírně polepší. Do krajských rozpočtů by mělo přijít zhruba o 2 miliardy korun víc a obecní rozpočty by si měly polepšit dokonce o 4,5 miliardy korun, což by částečně mohlo kompenzovat nárůst výdajů obcí a krajů spojený se zvýšením DPH.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.