Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinná maturita z cizího jazyka odložena

Druhým a také posledním zákonem, který Senát na své 12. schůzi schválil, je novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona. Všechny ostatní návrhy nových zákonů nebo novel stávajících zákonů Senát zamítl a vrátil Poslanecké sněmovně. Všechny zamítnuté zákony jsou součástí daňové, důchodové či zdravotní reformy. Novela školského zákona, která byla schválena na žádost ministra školství Josefa Dobeše (VV), odkládá o jeden rok povinnou maturitní zkoušku z cizího jazyka.

Podle současného znění školského zákona č. 561/2004 Sb. měli povinnou maturitní zkoušku z cizího jazyka skládat už studenti v roce 2012, tedy ti, kteří právě minulý měsíc nastoupili do posledních ročníků středních škol. Maturita se měla skládat ze tří předmětů, a to z českého jazyka, cizího jazyka a volitelného třetího předmětu. Letos se státní maturita povinně skládala pouze ze dvou předmětů, cizí jazyk bylo možné nahradit matematikou. Právě rozšíření maturit o třetí předmět má být spojeno s povinným absolvováním zkoušky z cizího jazyka.
Původní návrh poslankyň z Věcí veřejných a KSČM navrhoval zavedení třetího předmětu a povinné zkoušky z cizího jazyka odložit o dva roky, tedy na školní rok 2013/2014. Pozměňovací návrh poslanců z ODS, TOP 09 a ČSSD zkrátil odklad o rok a poslanci nakonec přijali návrh zákona i s tímto pozměňovacím návrhem. Odklad tedy bude pouze roční a studenti by měli ze tří předmětů, z nichž jedním bude povinně český jazyk a druhým cizí jazyk, skládat maturitní zkoušku poprvé ve školním roce 2012/2013.
Důvodem pro odklad je fakt, že školy a především učiliště nejsou na konání maturitní zkoušky z cizího jazyka dostatečně připravené a podle ministra Dobeše by to mohlo mít katastrofální následky. Zkrácením odkladu na pouhý jeden rok mají být školy motivovány k rychlejšímu dosažení takových výsledků, aby v příštím školním roce již všichni studenti mohli složit maturitní zkoušku ze tří předmětů. Ti, kteří nastoupili letos do posledních ročníků středních škol, budou podle schválené novely ještě maturovat ze dvou předmětů a budou moci volit mezi cizím jazykem a matematikou.
Projednávání zákona bylo již v Poslanecké sněmovně urychleno zkrácením lhůty pro zahájení třetího čtení na 48 hodin. Senát novelu také rychle schválil, a protože nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, začne platit před 15. listopadem 2011, kdy se podávají přihlášky k maturitním zkouškám.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.